Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

utbildningar i västervik

Högskolan Väst erbjuder följande utbildningsprogram där studenter läser på Campus Västervik:

Tar emot Co-opstudenter

I Västervik samarbetar Högskolan Väst med Campus Västervik och det lokala näringslivet. I ett unikt samarbete mellan Campus Västervik, den lokala industrin i Västervik, samt Högskolan Väst - har dessa företag undertecknat en avsiktsförklaring där man förbinder sig att ta emot Co-opstudenter från Högskolan Väst. Cooperative Education (Co-op) innebär att studenterna förlänger utbildningen och varvar studier med avlönade arbetsperioder på ett företag eller i en organisation. 
Läs mer om Co-op.

KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN I SAMHÄLLET

I Västerviks kommun har Högskolan Väst och Campus Västervik samarbetat många år för att kunna erbjuda möjligheter att på hemmaplan skaffa sig en arbetsmarknadsrelaterad kompetens.

Ett spännande exempel är det socialpedagogiska programmet som startade i Västervik 2003. Denna utbildning har hittills genererat hundratals examinerade studenter i vår närregion. I och med detta har det skapats en ny arbetsmarknad där denna kompetens används och eftersöks flitigt.

Forsknings- och utvecklingsmiljö

I relation till detta har det även genom samarbetet vuxit fram en mycket spännande Forsknings- och utvecklingsmiljö (FoU) vid Campus Västervik. Denna FoU-miljö omfattar välfärdsvetenskap och ingenjörsvetenskap.  

Inom det välfärdsvetenskapliga området finns nu ett Socialpedagogiskt centrum, en forsknings-, utvecklings- och utbildningsmiljö. Forskningen riktar sig mot människans hela livscykel, från barn till äldres livsvillkor i en landsbygdskommun. Centret är en mötesplats mellan praktik och forskning. Läs mer på Campus Västervik.

Se intervju med Jerry Engström, campuschef i Västervik.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen