Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Modellerna ska inbegripa kvalitetssäkrade lösningar på utbildningarnas genomförande vad avser tillträde/antagning, pedagogik, digitalisering, examination, arbetslivsanknytning, uppföljning, lokaler/infrastruktur, studentstöd, ansvarsfördelning mellan kommun och lärosäte med mera.

Projektet vill med involvering av lärosäten och kommuner vidareutveckla, sammanställa och visa på hållbara samverkans- och genomförandemodeller och därmed bidra med kunskapsunderlag för kommande politiska beslut och tillämpning på området.

Målet är utarbetandet av gemensamma goda helhetskoncept och ansvarstagande för studenters framgångsrika studier för livslångt lärande på orter med långa avstånd till högskola eller universitet. 

Projektet löper under 2 år och avslutas i oktober-november 2019.

Följande lärosäten och kommuner ingår i projektet:

  • Högskolan Väst
  • Umeå universitet
  • Linnéuniversitetet
  • Högskolan i Gävle
  • Högskolan i Halmstad
  • Västerviks kommun
  • Lysekils kommun
  • Halmstads kommun

Projektledare: Lena Lindhé, Högskolan Väst

LYCKAD KONFERENS I VÄSTERVIK

Den allra första stora "Nya Vägar"-konferensen samlade ett 120-tal deltagare och blev en riktigt bra mötesplats för diskussion om det vidare arbetet framåt när det gäller tillgängliggörande av högre utbildning i hela landet. Läs mer nedan:

Artikel i Västerviks tidning

TCO-ordföranden Eva Nordmarks blogg

Nyhet från Högskolan Väst

Artikel på ENCELL:s webbplats (Jönköping University)

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen