Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Länkbild till information om Akademusdagen

Anmälan

Anmäl dig till Akademusdagen.

Ni som kommer delta på plats kommer bjudas på mingelfika. Sista anmälningsdag, 17 augusti.

Program

9.00 – 9.15, Prorektor Jan Theliander hälsar välkommen.
Sal F131.

9.15 – 10.00, Jonas Landgren - Flexibla undervisningsformer.
Jonas Landgren, docent i informatik vid Göteborgs Universitet ger en föreläsning om hur digitalisering skapar flexibilitet som förändrar föreställningar kring campusbaserad undervisning.

10.00, Mingelfika

Förmiddagen fortsätter med 3 parallella sessioner i två 45 minuters pass

10.25-11.10, Sessionspass 1

11.15-12.00, Sessionspass 2

Session 1

Sessionerna kommer vara i sal J106, J111 och J113.

Generativ AI som verktyg i undervisning (J106)

Lars Johansson och William Jobe

ChatGPT och andra verktyg som bygger på generativ AI är här för att stanna och utvecklingen går i blixtrande fart. Frågan är hur man kan dra nytta av den här sortens verktyg i undervisningen? I den här sessionen kommer du få ta del av några exempel från såväl planering av undervisning som genomförande av läraktiviteter där ChatGPT används.

Digital examination: erfarenheter från de första pilottentorna (J113)

Karin Svensson

Vi står mitt i ett förändringsarbete med digitaliserade salsexaminationer. Under våren har flera pilotexaminationer genomförts. På denna session pratar vi om de erfarenheter lärarna vid dessa examinationer har haft. Vi kommer också att kort prata om vad som händer i projektet under hösten.

ABC-metoden för kursdesign (J111)

Maria Nilsson, IKT-pedagog och Madélene Polfors, EI

'ABC-workshop för kursdesign' är en tidseffektiv arbetsmodell för lärarlaget att gemensamt arbeta fram ett nytt kursupplägg där kursens aktiviteter synliggörs genom arbete hands-on med specialdesignade ark och kollegialt samarbete. Få med dig ett färdigt arbetsmaterial efter enbart två timmar! Under våren har tre lärarlag vid Högskolan Väst provat på ABC-workshop för kursdesign.

Session 2 

Ta verksamheten till HV (J111)

Anna Elgemark, IoS, och Madeléne Polfors, EI, delar med sig av sina erfarenheter av att involvera yrkesverksamma i undervisningen på HV.

Anna och Madeléne delar med sig av sina erfarenheter av att involvera yrkesverksamma i undervisningen på HV. I en enkät med över 200 respondenter gav studenter synpunkter på hur vi kan ta verksamheten till HV. Några tänkvärda önskemål som framkom lyfts och exempel ges på hur det praktiskt kan genomföras i undervisningen. Ett annat exempel på att ta verksamheten till HV är den fältstudiedag som anordnats av ämneslärarprogrammet i samarbete med lärare inom Kunskapsförbundet Väst på temat ”Vad gör en lärare?”  Vi möts för erfarenhetsutbyte och inspiration! 

Inkluderande undervisning och UDL (J113)

 Birgitta Stenström, IH och Catrin Ekre, IH, Emma Norberger, IKT-pedagog samt Sofia Bramfors, samordnare FUNKA

”If you can’t reach them, you can’t teach them”.

UDL - Universal Design for Learning, är ett förhållningssätt som summeras inkluderande undervisning. Det betyder att undervisningen utformas genom att ta bort hinder för att göra det mer överskådligt, begripligt, varierat och intressant för studenten. Genom att arbeta utifrån UDL när undervisning planeras, är det möjligt att redan från början göra "rätt", det vill säga se till att så många som möjligt kan ta del av undervisningen utan individuella anpassningar. Under sessionen får du med dig tips och råd för din undervisning och hur du kan få in UDL i exempelvis Canvas.

Akademisk litteracitet – hur kan ämneslärare och skrivhandledare samarbeta? (J106)

Carina Carlund och Maria Persson, Språkvingen samt Camilla Martinsson, IV

För att studenter ska kunna nå en akademisk litteracitet under utbildningen bör ämneslärare och skrivhandledare samarbeta på olika sätt. Efter en kort introduktion till det aktuella forskningsfältet akademisk litteracitet, ges exempel på genomförda samarbeten på HV. Kom och delta i diskussionen om hur vi kan utveckla arbetet framöver. Vi vill veta mer om era önskemål kring samarbete.

 

Kontakt


Senast uppdaterad