Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Skriftliga hemtentor och ChatGPT

- Vad kan jag som lärare göra?   

Chat-GPT är ett utmärkt verktyg som bollplank för studenter när de arbetar med sitt lärande. Detta kräver dock både att studenterna har kunskap om hur ChatGPT fungerar, och att examinationer är utformade så att det verkligen är studenternas kunskaper som bedöms. Då ChatGPT är en språkmodell är problemen störst vid hemtentamen som endast innebär textproduktion. I det längre perspektivet kommer ChatGPT och liknande AI troligen ha mycket stor påverkan på vår syn på kunskap och lärande och hur vi utformar utbildning. Det vi har sammanställt här är några konkreta tips på hur du som lärare och examinator kan tänka i det korta perspektivet för att modifiera skriftliga hemtentamina.

Punkterna nedan inte medför naturligtvis inte någon absolut försäkring om att det verkligen är studentens kunskaper som bedöms, men det kan göra det svårare för studenter att fuska med hjälp av ChatGPT eller andra online-resurser.

Att förbereda studenterna

  • Källkritik är viktigare än någonsin - visa hur man använder ChatGPT och förklara att den genererar text genom statistisk sannolikhet. Inte genom att verkligen ”kolla upp” källor. Det är alltså mycket viktigt att studenterna inser vikten av källkritik.

  • “Skit in skit ut” - Studenten behöver ställa kloka och precisa uppmaningar till ChatGPT för att få bra svar.

Möjliga modifieringar av skriftlig hemtentamen

Fokus på processen 

  • Knyt uppgiften till obligatoriska moment som seminarier, workshops, laborationer eller praktik i verksamhet.
  • Låt studenten föra loggbok över hur texten har växt fram, hur studenten har sökt källor, valt och valt bort källor och innehåll. Här kan biblioteket erbjuda stöd med olika mallar som du kan be studenten använda för att redovisa processen.

Precisa frågor

  • Ställ frågor som inte lätt kan besvaras med en enkel uppmaning till ChatGPT. Skaffa en egen inloggning och prova dina egna uppgifter!

  • Ställ frågor som är specifika för kursmaterialet och det som görs i kursen. 

  • Ange att studenten ska ge referenser med sidhänvisning i texten. Använd en mix av flervalsfrågor, korta svar och frågor som ska besvaras med en längre text.

Kamratbedömning 

  • Lägg till ett moment där studenter bedömer varandras texter utifrån bedömningskriterierna och ger förslag på utveckling. (ChatGPT kan även producera bedömningar om du matar in bedömningskriterier och aktuell text som ska bedömas, men dessa blir, än så länge, ofta inte särskilt bra).

Denna sida kommer förhoppningsvis växa fram ytterligare. Har du fler tips, tankar, idéer eller exempel på hur lärare kan arbeta, kontakta IKT-pedagogerna

Senast uppdaterad