Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Behöver du och ditt lärarlag stöd i att planera och designa er kurs och dess innehåll? Då är detta workshopen för er!

Workshopen syftar till att ditt lärarlag tillsammans planerar om eller planerar för en helt ny kurs för att skapa variation genom kursen utifrån de sex läraktiviteterna: inhämta, utforska, skapa, samarbeta, diskutera och tillämpa/praktisera. Workshopen sker hands-on på campus och vi använder ett ark, en s.k 'storyboard' samt lappar med de olika läraktiviteterna. Kursen växer fram på arket allt eftersom workshopen pågår och målet är att gå ifrån workshopen med en tydlig plan för kursen och dess innehåll som ni lärare behåller och använder för fortsatt detaljplanering av kursen. Workshopen passar oavsett nivå (grund eller avancerad) och går att appliceras både på helt nya kurser eller äldre kurser som behöver göras om eller ses över.

Läs mer om ABC-workshop för kursdesign.

Anmälan

En gemensam anmälan görs för lärarlaget till akademus@hv.se, så återkommer vi med information om lokal.

Kontakta IKT-pedagogerna om du har några frågor.

Välkommen!