Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolepedagogik är det ämne som undervisande personal vid svenska högskolor och universitet studerar för att verka professionellt som lärare och som utvecklare av utbildning och kurser som de bedriver. Inom Högskolepedagogik ingår ett flertal teman som sätter fokus på vuxnas lärande. Lärares pedagogiska skicklighet bör alltid vara aktuell, då ny kunskap om högre utbildning ständigt utvecklas och bidrar till att skapa nya arbetssätt som rör digitalisering, internationalisering, normmedveten pedagogik och hållbar utveckling etc.

Högskolepedagogiken vid Högksolan Väst består av en mängd lärare och specialister från skilda institutioner som gemensamt arbetar för att skapa en lärorik arena för undervisande personal. Man finns representerade i en mängd olika interna råd (ex. IKT-rådet) och arbetsgrupper (ex. AIL-certifiering och Digital examen). Vidare samverka man med flera närliggande lärosäten, främst med PIL-enheten vid Göteborgs universitet, i kurser, teman och frågor som rör Högskolepedagogik och pedagogisk skicklighet. Samtidigt är det i de Högskolepedagogiska kurserna som lärare på Högskolan Väst möts och skapar pedagogisk utveckling tillsammans. Inom högskolepedagogiken erbjuds två olika typer av kurser:

  1. Behörighetsgivande högskolepedagogik, dvs. den utbildning om minst 10 veckor (< 15 hp) som all undervisande personal bör skaffa sig senast två år efter påbörjad tjänstgöring vid Högskolan Väst

  2. Breddad lärarkompetens, dvs. kurser utanför den Högskolepedagogiska utbildningen om minst 10 veckor, och som främst vänder sig till specifika lärarroller, ex. forskarhandledare och examinatorer. Samtliga kurser i Högskolepedagogik sker på avancerad nivå, men med olika behörigheter.

För att planera din behörighetsgivande Högskolepedagogiska utbildning om minst 10 veckor (15 hp) eller om du har frågor om övriga kurser och aktiviteter, ta kontakt med verksamhetsledare Urban Carlén

Läs mer och anmäl dig på respektive sida.

Har du frågor?

Funderar du på att anmäla dig till en högskolepedagogisk kurs men är osäker på förutsättningarna? Läs mer på vår sida med vanliga frågor och svar.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen