Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högskolepedagogik är det ämne som undervisande personal vid svenska högskolor och universitet studerar för att verka professionellt som lärare och som utvecklare av utbildning och kurser som de bedriver. Lärares pedagogiska skicklighet bör alltid vara aktuell, då ny kunskap om högre utbildning ständigt utvecklas och bidrar till att skapa nya arbetssätt som rör t.ex. digitalisering, internationalisering, inkluderande pedagogik och hållbar utveckling.

Högskolepedagogiken vid Högksolan Väst består av en mängd lärare och specialister från skilda institutioner som gemensamt arbetar för att skapa en lärorik arena för undervisande personal. Man finns representerade i en mängd olika interna råd (ex. IKT-rådet) och arbetsgrupper (ex. AIL-certifiering och Digital examen). Vidare samverkar man med flera närliggande lärosäten, främst med PIL-enheten vid Göteborgs universitet, i kurser, teman och frågor som rör högskolepedagogik och pedagogisk skicklighet. 

Inom högskolepedagogiken erbjuds två olika typer av kurser:

  1. Behörighetsgivande högskolepedagogik, dvs. den utbildning om minst 10 veckor (< 15 hp) som all undervisande personal skall skaffa sig senast två år efter påbörjad tjänstgöring vid Högskolan Väst

  2. Breddad lärarkompetens, dvs. kurser utanför den högskolepedagogiska utbildningen om minst 10 veckor, och som främst vänder sig till specifika lärarroller, ex. forskarhandledare och examinatorer. Samtliga kurser i högskolepedagogik sker på avancerad nivå, men med olika behörigheter.

För att planera din behörighetsgivande Högskolepedagogiska utbildning om minst 10 veckor (15 hp) eller om du har frågor om övriga kurser och aktiviteter, ta kontakt med verksamhetsledare Urban Carlén

Nytt kursutbud på gång

Just nu håller vi på att bygga om högskolepedagogikens kursutbud så för tillfället kan du inte läsa mer om våra kurser och utbildningar.

Mer information kommer inom kort!

Kontakt


Senast uppdaterad