Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kursen vänder sig till arbetslag på 3-5 personer eller enligt överenskommelse med kursansvarig lärare. Kursen behandlar studenters språk- och kunskapsutveckling. Utifrån kursens tema får du och ditt arbetslag tillsammans med andra kursdeltagare diskutera och praktiskt arbeta med att stödja studenters lärande, exempelvis vid föreläsningar och seminarier, samt utforma uppgiftsinstruktioner och ge användbar respons. Kursen utgår från dina egna erfarenheter och exempel från undervisningspraktiken. Genom ett flertal workshops i kursen utformar du tillsammans med ditt arbetslag undervisningsstrategier som du sedan kan använda som stöd för att utveckla studenternas lärande genom läsande, skrivande och samtal i den kurs du leder.

Schematillfällen

Då kursen har obligatoriska moment är det viktigt att du tillser att du har möjlighet att delta på samtliga av kursens schemalagda moment innan du skickar in din ansökan.

Datum HT24:

  • 4 oktober kl 9-16
  • 18 oktober kl 9 -14
  • 8 november kl 9 -14
  • 22 november kl 9-14
  • 6 december kl 9 - 16

Faktaruta

Kursperiod

Vecka 40 - 49

Sista ansökningsdag

1 september 2024

Omfattning

80 timmar

Undervisningstakt

20%

Kursplan

Senast uppdaterad