Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nu fortsätter vi vår lunchseminarier med högskolepedagogiskt fokus som vänder sig till alla lärare på Högskolan Väst. Seminarieserien är en del i högskolans satsning på högskolepedagogik och görs inom den nya organisationen Akademus. I höst fortsätter vi att ha examinationen i fokus.

Alla seminarier sker på campus i sal J111, torsdagar 12.10-12.50. Kan du inte delta fysiskt finns möjlgihet att delta digitalt via Akademus zoom-rum.

Varmt välkomna!

6 okt: Fusk och Plagiat

– Bibbi Ringsby Jansson och Lisa Dimming, IoS samt Carina Carlgren, SBIP

Vi fokuserar på pedagogiska frågor om Akademisk integritet och om fusk och plagiat. Hur kan man arbeta för att förebygga fusk? Hur utreds ärenden som är anmälda och hur resonerar disciplinnämnden?

Lunchseminarie 6 okt 2022 - Fusk och plagiat

 

27 okt: Kan vi examinera framtiden?

– Anna Jakobsson IoS

Att föreställa sig olika framtider anses vara en viktig del av lärande för Hållbar Utveckling. Anna delar erfarenheter av att examinera studenters tankar om framtiden.

24 nov: Hur vi förbereder studenterna för arbetsliv och examination genom aktiviteter i ALC-sal.

Helén Holmgren (EI) och Catrine Ekre (IH) delar med sig av sina pedagogiska erfarenheter av workshops i ALC-sal.

15 dec Studentcentrerat lärande

– Birgitta Stenström IH

Att sätta studenten i centrum vid examinationer. Påverkar studentcentrerat lärande utformandet? Påverkar det resultatet?

12 jan ”Peer-learning”- att låta studenter bedöma varandras arbeten

– Anna Jakobsson IoS och inbjuden gäst.

Har du erfarenhet av detta och vill vara med och bidra i vår seminarieserie? Hör av dig till Anna senast 1 nov (anna.jakobsson@hv.se). Mer info om seminariet kommer senare.

Kamratgranskning Ekre och Ottosson.pptx
Senast uppdaterad