Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hämtat från  RISE nyhetsbrev v.8:

"Etiska riktlinjer för användning av AI och data inom utbildning

I slutet av juni förra året tillsatte Europeiska kommissionen en expertgrupp med specialkunskaper om hur AI och data kan användas inom utbildning och träning. Syftet är att ge råd till kommissionen under arbetet med att ta fram etiska riktlinjer för hur de tekniska möjligheterna bäst kan komma till nytta. Riktlinjerna är ett av områdena i EU:s handlingsplan för digital utbildning, som sträcker sig till och med 2027.

Expertgruppen består av 25 medlemmar och ska ses vid fyra tillfällen innan uppdraget är slutfört. Vid det sista mötet, som planeras att genomföras i april, kommer de etiska riktlinjerna att formuleras och sammanställas. Deras arbete bygger vidare på existerande etiska riktlinjer, bland annat Ethics guidelines for trustworthy AI, som togs fram 2019 av en annan expertgrupp.

Till och med torsdag i nästa vecka kan intresserade lärare i EU bidra till arbetet, genom att delta i en enkät om riktlinjernas innehåll, struktur och mål. Enkäten består av 19 frågor och beräknas ta högst 25 minuter att genomföra".Senast uppdaterad