Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I en spännande översiktsartikel visar Michael Notel et al att användandet av olika mediaformer triggar människans förmåga att återskapa det man tar del av via en annan kanal. Till exempel så målar man upp bilder av det vi hör när man lyssnar på en podcast och på samma sätt kan vi ”höra” berättelsen vi läser. Blir det då en video som används stimuleras flera sinnen vilket ger en positiv förstärkning av lärandet, inte minst när det videobaserade materialet erbjuds som en del av det asynkrona lärandet där studenten själv kan styra vad och när studierna sker och i vilken takt.

I och med att videomaterialet är tillgängligt asynkront ger det också läraren möjlighet att bearbeta materialet på ett sätt som inte är möjligt om inspelningen sker vid ett synkront möte vilket är av vikt om man vill nå längre med sina videobaserde lärobjekt. Framför allt handlar det här om att ta bort irrelevant information och samtidigt lyfta fram det som är viktigt.

Samtidigt så skall inte själva mötet underskattas i en pedagogisk situation utan här står graden av interaktion i direkt proportion till lärandet.  Här finns det ett tydligt samband mellan ett passivt deltagande och mindre effektivt lärandet. Ju mer aktivt deltagande ju bättre förutsättningar för lärande.

Översiktsstudien Video Improves learning in Higher Education visar att det finns ett tydligt samband mellan högre studieresultat och användandet av videobaserat redigerat asynkront material i undervisningen. Studien visar dock tydligt att den allra bästa effekten uppnås när man kombinerar online-material med olika former av synkrona möten med studenterna. (Noetel, M. et al. 2021)

Med andra ord är bredden av olika undervisningsformer och sättet vi distribuerar dem nyckeln till framgång. 

Läs mer i artikeln som du hittar på biblioteket. 

Noetel, M. et al. (2021) ‘Video Improves Learning in Higher Education: A Systematic Review’, Review of Educational Research, 91(2), pp. 204–236.
Available at: https://searchebscohostcom.ezproxy.server.hv.se/login.aspx?direct=true&db=eric&AN=EJ1290063&site=eds-live&scope=site (Accessed: 28 March 2022).

Senast uppdaterad