Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Som tidigare ger konferensen utrymme för nätverkande och utbyte av erfarenheter från praktik och forskning. 

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring. Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. 

Det finns även möjlighet att skicka in ett abstract om du vill bidra till konferensens innehåll. Mer information om detta kommer släppas på www.nu2024.se den 1 september. 

Bakom konferensen står Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF). NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.  

Läs mer på webbsidan www.nu2024.se.  

Senast uppdaterad