Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Välkommen på höstens lunchseminarier!

Torsdagar kl. 12:10-12:50

Seminarieserien är en del i högskolans satsning på högskolepedagogik och görs inom den nya organisationen Akademus. I höst kommer vi att ha kursdesign som fokusområde. Ta med din lunch och träffa oss i sal J113 eller J111! Du kan även delta via zoom: https://hv-se.zoom.us/my/akademus

Varmt välkomna!

21 sep​

Testbaserat lärande – den enkla men svåra metoden

Anna Jakobsson, Ios, presenterar vad forskningen säger om testbaserat lärande i högre utbildning och berättar om ett kursupplägg med denna metod för att stödja studenterna i deras inlärning av ämneskunskaper. J113

19 okt​

FeedbackFruits

Kristina Areskoug Josefsson, gästprofessor på IH. Att arbeta med det digitala responsverktyget FeedbackFruits för att skapa genomströmning. FeedbackFruits är ett digitalt responsverktyg som är integrerat i canvas. Kristina har erfarenhet av detta verktyg från annat lärosäte och hur pedagogiken kan utformas. J111

23 nov

​Konstruktiv länkning, examination och bildning

Urban Carlén, IoS, delar sina tankar om konstruktiv länkning, examination och bildning i ett seminarium som han hoppas väcker fler frågor än det ger svar. J111

11 jan​

Att handleda examensarbeten i par

Cecilia Thorsén, Ingrid Granbom och Angelica Dahlman IoS presenterar hur de organiserat för grupphandledning i två olika examensarbeteskurser på lärarprogrammen och kollegors erfarenheter av denna organisering. De lyfter också erfarenheter från både studenter och handledare av grupphandledning och av att handleda i par. J111

Senast uppdaterad