Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nu introduceras en demo-tentamen i Inspera, där studenter har möjlighet att testa studentvyn och bekanta sig med systemet inför sin tentamen. Detta initiativ syftar till att minska stress och osäkerhet inför digitala tentamen. Lärare kan också testa demo-tentan för att bekanta sig med studentvyn samt se en del möjligheter som erbjuds i systemet.

Parallellt med detta förbereder sig högskolan för att påbörja ombyggnation av en ny tentamenssal med 95 platser i B-huset på våning 3. Denna satsning är ett led i att utöka och förbättra de digitala examinationsmöjligheterna för studenter. Totalt kommer projektet leverera 140 digitala skrivplatser samt 15 platser för studenter med särskilt pedagogiskt stöd.

Under hösten pågår pilot-tentor vid olika institutioner. Projektgruppen har nu tillsammans med lärare börjat kika på möjligheter att i den nedlåsta tentamen testa att tillåta en webbsida för åtkomst under pågående tentamen. Detta kommer att utvärderas och tas fram rekommendationer kring. Projektgruppen har också påbörjat dialog med campus Västervik för att se om och hur vi kan lösa digital salstentamen under liknande villkor även för studenter i  Västervik.

 

Läs mer om projektet Digital examination.

Senast uppdaterad