Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vårt nuvarande kursutbud utgår och ersätts med en baskurs på 120 timmar som ges vid lärosätet. Till det kommer ett antal tematiska kortare kurser om 40-120 timmar tas fram inom aktuella områden kopplat till pedagogisk utveckling. Genom att det nya utbudet kommer bestå av fler och kortare kurser än tidigare där samtliga ges på kvartsfart med stort inslag av flexibilitet hoppas vi att det leder till att fler för möjlighet att delta, även av de lärare som tidigare avslutat sin utbildning.  

De nya kurserna kommer att vara intygsgivande istället för högskolepoäng, merparten av Sveriges lärosäten har redan gått över till intyg för sitt högskolepedagogiska utbud. Med andra ord gör den här förändringen att vi likriktar oss med övriga men bibehåller den goda kvaliteten oavsett intyg eller poäng.

Förändringen betyder att inga nya antagningar kommer ske på kurserna

  • ALV600: Arbetsintegrerat lärande – på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet
  • DVH600: Digitala verktyg i högre utbildning
  • NPH600: Normkritisk pedagogik i högre utbildning
  • ERE600: Examinatorskap: Rättssäker examination.
  • HKV600: Högskolepedagogisk skicklighet: Kritisk värdering av eget yrkeskunnande.

Omexaminationstillfällen för tidigare kursutbud kommer att erbjudas under kommande år för de som har för avsikt att slutföra påbörjade kurser. Kontakta gärna Urban Carlén för kursavslut och examination i någon form.

Vårt nya utbud av högskolepedagogiska kurser för 2024, dess schema och villkor för deltagande kommer att presenteras under november. 

Anmäl dig till Akademus nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad om när de nya kurserna är på plats och öppna för anmälan. 

Senast uppdaterad