Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

En nyligen publicerad artikel analyserar innehållet i 30 forskningsstudier om synkron undervisning online (videokonferens/zoom) och identifierar 24 nyckelkompetenser som en lärare bör försöka utveckla för att bli framgångsrik i sitt arbete. Dessa kan i sin tur grupperas till fem olika roller som en distanslärare behöver ikläda sig och behärska:

 • Undervisningsrollen
  o   Organisera lärandeprocessen
  o   Stimulera till aktivt lärarande
  o   Skapa och anpassa lärmaterial till sammanhanget
  o   Följa upp och mäta förståelse i genomförda läraktiviteter
  o   Ge feedback
  o   Möta upp studenters behov av olika lärstrategier
  o   Motivera studenter
 • Ledarskapsrollen
  o   Leda och styra kursen
  o   Skapa ramverk för deltagandet i kursen
  o   Förbereda användandet av teknik i kursen
  o   Säkerhetsställa genomförandet av läraktiviteter
 • Tekniska rollen
  o   Agera support och stöd till studenterna
  o   Verktygskunskap i de redskap som används i undervisningen
  o   Kunskap i att använda lämpligt verktyg beroende på situation
  o   Ha en positiv inställning till användandet av IKT-verktyg
  o   Uppmuntra till klok och genomtänkt användning av digitala verktyg
 • Kommunikationsrollen
  o   Facilitera och uppmuntra kommunikation i undervisningssituationen
  o   Behärska de kommunikationskanaler som tillämpas
  o   Kunskap om vilka kanaler som fungerar bäst i olika pedagogiska situationer
  o   Utvecklade kommunikationskunskaper
 • Sociala rollen
  o   Skapa en online-gemenskap
  o   Vara medveten om olika kulturella skillnader bland deltagare
  o   Skapa en relation med de deltagande studenterna
  o   Skapa förutsättningar för deltagarna kan bygg en relation sinsemellan
   
  Förutom ovanstående 24 nyckelkompetenser behöver man som distanslärare vara medveten om att utvecklingen inom området går fort och kräver ständiga uppdateringar och förändrat förhållningssätt.  Det gör att den framgångsrika distansläraren behöver ha ett livslångtlärande perspektiv och se sitt arbete som en ständig utveckling vilket i sin tur kräver att man håller sig uppdaterad och utvärderar nya funktioner och verktyg utifrån ett pedagogiskt perspektiv.
   
  Artikeln:
  Grammens, M., Voet, M., Vanderlinde, R., Declercq, L., & De Wever, B. (2022). A systematic review of teacher roles and competences for teaching synchronously online through videoconferencing technology. Educational Research Review, 100461.
Senast uppdaterad