Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

För att öka motivationen och skapa en lärandemiljö som är engagerande och relevant för studenterna, är det viktigt för lärare att ha tillgång till olika verktyg och metoder. Nedanstående artikel ger en djupare förståelse av vikten av motivation för att studenter ska lyckas med sina studier och hur lärare kan arbeta för att stödja motivation.

Artikeln "Assessing Motivation to Improve Learning: Practical Applications of Keller's MVP Model and ARCS-V Design Process" av Angelo (2017) undersöker användningen av två olika verktyg, Keller's MVP-modell och ARCS-V-designprocessen, för att utvärdera och hantera motivationen hos studenterna i syfte att förbättra deras lärande.

Keller's MVP-modell, som står för Motivational Design for Instruction, är en metod för att identifiera och hantera problem relaterade till motivationen hos studenter. Metoden består av tre komponenter; motivation, validering och personlighet. Motivation är det som gör att studenterna är engagerade i lärandet, validering handlar om att ge studenterna feedback på deras prestationer och personlighet handlar om att anpassa instruktionen till studenternas individuella behov.

ARCS-V-designprocessen, som står för Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction and Value, är en annan metod som används för att utvärdera och hantera motivationen hos studenterna. Den här metoden består av fyra steg; att identifiera studenternas befintliga kunskap och intressen, att skapa en lärandemiljö som är relevant och engagerande för studenterna, att ge studenterna feedback och möjlighet till reflektion samt att skapa en lärandemiljö där studenterna kan se värdet av vad de lär sig.

Angelo (2017) ger exempel på hur dessa metoder kan användas i praktiska scenarier och i olika ämnesområden och lärandemiljöer. Slutsatsen i artikeln är att Keller's MVP-modell och ARCS-V-designprocessen är användbara verktyg för att förbättra studenternas motivation och därmed deras lärande. Dessa metoder ger läraren en systematisk metod för att identifiera och hantera problem relaterade till motivationen hos studenterna och skapa en lärandemiljö som är engagerande och relevant för dem.

I programserien "Pedagogeeks", samtalar Klara Bolander Laksov, professor i högskolepedagogik, med artikelns författare Tom Angelo om studenters motivation. Denna programserie ger många intressanta och lärorika perspektiv när det gäller flera olika delar inom högskolepedagogik.

Vill du läsa artikeln?

Angelo, T. A. (2017). Assessing Motivation to Improve Learning: Practical Applications of Keller's MVP Model and ARCS‐V Design Process. New Directions for Teaching and Learning, 2017(152), 99–108

https://doi.org/10.1002/tl.20272

 

Vid pennan,
Birgitta Stenström,
Högskolepedagogisk utvecklare

Senast uppdaterad