Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Den nya AI-baserade tjänsten Chat-GPT har verkligen väckt starka känslor runt om i högskolesverige och diskussioner och seminarium har avlöst varandra de senaste veckorna runt om på sociala medier och våra lärosäten. Verktyget ger oss helt nya möjligheter att planera och genomföra vår undervisning men skapar givetvis också en hel del utmaningar, inte minst kopplat till examination och kunskapsbedömning. Tjänsten påverkar inte bara vår undervisningspraktik utan kommer också att påverka vilken kunskap som kommer efterfrågas på en framtida arbetsmarknad. 

Med bakgrund av det här kommer Akademus arrangera två kollegiala panelsamtal där det första kommer att fokusera på att förklara lite mer kring vad Chat-GPT är och fungerar samt vilka nya möjligheter och utmaningar det här skapar för vår undervisningspraktik. Det andra samtalet kommer att fokusera mer på bedömning och examination kopplat till användandet av nya digitala tjänster

Panelsamtal (F123)

Panelsamtalen sker i F123 fredag den 3:e och 17:e mars och kommer också kunna följas digitalt via https://hv-se.zoom.us/j/66381876931.

Vem deltar på panelsamtalen?

Vid det första panelsamtalet den 3 mars medverkade följande personer: Urban Carlén(högskolepedagogiken), Angelica Dahlman (IOS), Kristina Johansson (EI) och William Jobe (EI) som ger sitt perspektiv på temat. 

På det andra panelsamtalet den 17 mars deltog Anna-Maria Blomgren (Akademistöd), Celia Aijmer Rydsjö (IOS), Carina Carlund (Språkvingen), Kristina Johansson (EI) och William Jobe (EI). 

 

Senast uppdaterad