Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 I artikeln redogörs inledningsvis för OpenAI:s historia och ChatGPT:s funktionalitet. Artikeln innehåller därefter en granskning av vilken betydelse ChatGPT kan få för lärande, undervisning och bedömning inom högre utbildning. Avslutningsvis levererar författarna ett antal rekommendationer riktade till studenter, lärare och lärosäten.

Artikeln går att nå här: ChatGPT: Bullshit spewer or the end of traditional assessments in higher education? | Journal of Applied Learning and Teaching (sfu.ca)

Senast uppdaterad