Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Akademus har träffat två forskare vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, Alice Annelin och Gert-Olof Boström, som har utvecklat ett självskattningsverktyg för hållbarhetskompetenser. Verktyget ger läraren en omedelbar bild av hur studenter ser på sina egna kompetenser. Genom denna information kan läraren lättare anpassa sin undervisning efter studentgruppens behov.

”Utifrån denna kunskap kan du som lärare ge en hållbarhetsundervisning som är mycket mer anpassad till den aktuella studentgruppen” säger Gert-Olof Boström.

Efter att studenterna har svarat på en kort enkät tar det bara några dagar innan läraren får tillgång till en detaljerad bild av studenternas kompetenser i form av ett spindeldiagram. På advancingesd.com finns också många exempel på undervisning som hjälper till att utveckla och stödja de olika kompetenserna.

Är du nyfiken och vill prova detta verktyg själv? Beställ enkäten på https://advancingesd.com/. Tjänsten är gratis, studenternas svar är anonyma och kommer att användas i forskning för att fortsätta utveckla detta verktyg. All programvara som används följer EU och svenska regler för GDPR.

UNESO's 8 nyckelkompetenser:

  • Systemtänkande
  • Framtidstänkande
  • Normskicklighet
  • Strategisk skicklighet
  • Samarbetsförmåga
  • Självmedvetenhet
  • Genomförande tänkande
  • Integrerad problemlösningsförmåga

 

Skrivet av;
Anna Jakobsson

Senast uppdaterad