Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vi har använt oss av boken "Använd rummet - högskolepedagogiska metoder för aktiva lärsalar" av Uhnoo m. fl. som kom ut 2022.

För att bädda för en gemensam diskussion formulerade vi några diskussionsfrågor som deltagarna fick i förväg och vi valde ut sidor för läsning då boken är ganska omfångsrik.

Utvalda sidor för Läsning

Inledning – s. 29–37.
Del 1 – Steget in Kap 2 (s. 55–62)
Del 2 – Generiska kompetenser Kap 10 (s.127–135)
Del 3 – Lära genom visualisering Kap 15 (s. 169–175)
Del 4 – Fallstudier och rollspel Kap 17 (s.185–193)
Del 5 – Grupprocesser och gruppdiskussioner Kap 23 (s.241–249)
Del 6 – Skapa motivation och stötta studenters ansvar Kap 31 (s.311–317).
Avslutning – s. 363–378

 

Diskussionsfrågor

Diskussionsfrågorna delades med deltagarna ca en vecka innan träffen.

Revolution eller evolution?
Efter att ha tagit del av innehållet i boken – vilka tankar har du kring att ALC-sal innebär/inte innebär en fundamental förändring av undervisning?

Guldkorn
Vilken är din största behållning av läsningen? Det kan gälla metoder, kloka observationer, förhållningssätt mm.

Fördelar/nackdelar för studentens lärande?
Vilka fördelar och/eller nackdelar upplever författarna för studentens lärande? Vad har du själv för tankar?

Utmaningar?
Vilka utmaningar ser författarna med undervisning i ALC? Och vilka utmaningar ser du vad gäller att komma i gång och använda ALC-sal i din undervisning?

 

Genomförande

Bokcirkeln genomförde vi sedan i ALC-sal med ett upplägg som brukar kallas ”karusellen” och där vi främst använde oss av whiteboardtavlorna och inte så mycket av den digitala tekniken. Detta för att deltagarna skulle få uppleva ett ALC-upplägg som känns enkelt och som förhoppningsvis sänker tröskeln för att våga prova själv. Deltagarna fick även vara med om några pedagogiska grepp som ofta används i ALC. Vårt upplägg tar ca 1.5 h.

  • Deltagarna möts upp i dörren och blir indelade i grupper genom färgkort. Rött färgkort sätter sig vid röda bordet, gult färgkort vid gula bordet etc. Detta leder till att deltagarna möter nya kollegor.

  • Penntricket – varje grupp får whiteboardpennor med sin gruppfärg så att gruppens noteringar under karusellen lätt kan spåras.

  • Karusellen – Det finns fyra bord och varje bord har var sin av diskussionsfrågorna ovan. Grupperna diskuterar sin första fråga i ca 10 min och uppmanades sedan att skriva upp sina tre viktigaste punkter från diskussionen på den whiteboardtavla som hör till bordet.

  • Denna konstruktiva konflikt är en viktig del i upplägget. Det får dels deltagarna att tvingas välja bland sina tankar – dels skapar det möjlighet för kommande grupper att tillföra något. Sedan börjar karusellen och grupperna flyttar ett snäpp – och möts då av de anteckningar föregående grupp hade gjort. De får först själva diskutera frågan (här behövs lite mindre tid, ca 7 min var lagom tyckte vi) och sedan tillföra en eller två nya punkter. De ska även reagera på föregående grupps kommentarer genom att sätta kryss om de håller med och frågetecken om de inte håller med eller något är oklart.

  • När grupperna gått varvet runt får de några minuter för att läsa vad de andra grupperna skrivit på den fråga där de började. Sedan gemensam diskussion med fokus på de eventuella frågetecken som satts upp på whiteboardtavlorna.

  • Vi hade frågorna för varje bord på den skärm som hörde till bordet. En PowerPoint som kan användas för detta finns här.

  • Avslutande diskussion (ca 10 min) som kretsar hur det kändes att göra upplägget och vilka tankar man fått inför att undervisa i ALC.

  • Om du provar upplägget och har förslag på tillägg eller justeringar, kontakta gärna oss!

/Erik Malmsköld och Anna Jakobsson

Senast uppdaterad