Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I Universitetskanslersämbetets (UKÄ) rapport Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud kan du läsa mer om hur AI kan kopplas till framtidens kompetensbehov. Rapporten svarar på ett regeringsuppdrag: ”Universitetskanslersämbetet ska analysera hur artificiell intelligens kan påverka högskolans utbildningsutbud i relation till arbetsmarknadens framtida kompetensbehov” och bygger delvis på en intervjustudie. Här lyfts bland annat behovet av att domänexperter (de som arbetar i tillämpningsområdet) lär sig grunderna i AI-teknik och når en generell AI-kompetens. De poängterar att svenska lärosäten, utöver att utbilda fler specialister inom AI, också behöver utbilda en stor mängd domänexperter. Specialisterna och domänexperterna bör också närma sig varandra. Behovet av att AI-inslag integreras i högskolans utbildningar betonas och rapporten nämner specifikt lärarutbildningen, socionomutbildningen och juristutbildningen.

En bra ingång i rapporten är att läsa sammanfattningen på s. 4-5 och rubriken kompetensbehov för domänexperter på s. 23-25. Under kompetensbehov tas inledningsvis generell AI-kompetens upp. Yrkesverksamma behöver kunskaper om vad AI är och hur AI kan användas, men också vad AI inte kan göra. Vidare konstateras att behovet av domänkompetens kvarstår eftersom kvaliteten i det som utförs av AI måste granskas av människor.

Källa: Odelberg, N., Ärnhage, M., & Nordström, K. (2024). Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud. Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud (uka.se)

 

Senast uppdaterad