Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Sunet (Swedish University Network) är en avdelning på Vetenskapsrådet – Sveriges största statliga forskningsfinansiär. De har levererat it-tjänster och nät till Sveriges universitet och högskolor sedan 80-talet. Ett grundläggande krav för att få ta del av Sunets nät är att verksamheten är relaterad till forskning eller högre utbildning.

Konferensen Sunetdagarna hålls två gånger om året och denna gång var det Uppsala Universitets tur att vara värd. En stor del av konferensen syftar till att nätverka med kollegor i hela landet samt att ta del av och dela med sig av sådant som händer i våra organisationer. Under invigningen av vårens konferens så passade Sunet på att även inviga det nya höghastighetsnätet Sunet CD som har en fyrdubblad överföringskapacitet och som endast använder en tredjedel av tidigare effektförbrukning. Nätet kommer samtidigt ha en helt krypterad datakommunikation. Det nya nätet kommer skapa ett nästan hundraprocentigt skydd mot driftstörningar, vilket bådar gott för framtiden.

Det var ett flertal sessioner inriktade mot AI (artificiell intelligens), bland annat flera gruppdiskussioner. Norges motsvarighet till Sunet - Sikt, presenterade sitt arbete med att ta fram en egen AI-chat. Från Örebro Universitet berättade en pedagogisk utvecklare med inriktning mot AI hur de arbetat med AI gentemot lärare, där AI ses som ett perspektiv snarare än bara ett verktyg.

Vi fick även chansen att besöka Uppsala universitets inspelningsstudio i universitetsbyggnaden Blåsenhus. Studion var uppdelad i fyra stationer: en för poddinspelning, en för föreläsningsinspelning, en med soffmöblering för samtal, och sist men inte minst, en Light-board station. Det är värt att notera att alla stationer var standardiserade och optimerade så att det bara var ett knapptryck bort på det tillhörande touch-panelerna för att starta en inspelning. Detta ledde till att lärarna hade en mer engagerad roll i inspelningen medan teknikernas roll var mer av en stödfunktion samt hjälp vid redigering och postproduktion.

Uppsala universitets studio i Blåsenhus.

Då Sunet under maj månad kommer att gå ut med upphandling av Play-tjänsten så pratades det mest generellt om detta ämne under konferensen. Dock står alla lärosäten inför samma problematik vilket är gallring av uppladdat material. Under en session presenterade Peter Häggstrand (tjänsteförvaltare för Sunet-play) planer på att implementera ett tredjeparts-script till Kaltura där vi systematiskt kommer kunna gallra material baserat på ett antal parametrar.

Under en session fick vi ta del av en pedagogisk modell för hur film kan aktivera till självstyrt lärande. Modellen har arbetats fram av pedagogiska utvecklare och medieproducent vid Uppsala universitet och stöder läraren i att utforma frågeställningar så att studenten kan arbeta aktivt med filmen både före, under och efter hen ser filmen.

Ett nytt och uppskattat inslag under årets Sunetdagar var ett “knytkalas”. Tanken var att deltagarna minglade runt och fick ta del av stationer där värdarna diskuterade eller visade upp något som de arbetat med. Vi fick bland annat ta del av:

  • lotsamig.nu - En resurs om digitala verktyg inom högre utbildning framtagen av Högskolan i Kristianstad
  • Diskussion om hybridundervisning
  • Demonstration av resultatrapportering från Canvas till Ladok

Knytkalaset var också ett bra tillfälle att nätverka med IKT-pedagoger och pedagogiska utvecklare vid andra lärosäten i Sverige.

 

Senast uppdaterad