Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med pilotprojektet är att distansstudenter inte ska känna att de "tittar på" undervisning utan att de är en del av undervisningen. Studenterna som befinner sig på campus ska enkelt kunna se sina kurskamrater på distans och enkelt kunna se och höra den personen som ställer en fråga. För lärarens del blir det en naturlig kommunikation både med de studenter som befinner sig på distans såväl som med de i salen.

Översikt hybridsal 40 platser

Sal j111

Bild och kamera

Vi har totalt 5 st skärmar i salen med lite olika syften.

ORANGE (markering i bilden ovan)
Huvudskärmen på 86”  längst fram i klassrummet ersätter projektorn. På denna syns presentationen eller det läraren delar från sin laptop. Om inget delas syns ”speaker view”. Den andra skärmen längst ner i klassrummet är ett stöd för läraren att se vilken bild som delas i Zoom.

GRÖN (markering i bilden ovan)
På skärmen längst ner i klassrummet med grön markering visas studenterna på distans i "gallery view". De två gröna skärmarna längre upp i klassrummet är till för studenterna som sitter i salen för att se vilka kurskamraterar som är på distans.

BLÅ (markering i bilden ovan)
Läraren kan skifta mellan två kameror i rummet. Kameran längst ner i klassrummet sitter placerad i ögonhöjd. Detta innebär att när läraren tittar på sin presentation eller på studenterna i "gallery view" uppfattar studenterna som är på distans att läraren tittar rakt in i kameran.
Kameran högst upp är till för att kunna visa för studenterna på distans om det är en gruppdiskussion i klassrummet, vilket möjliggör att se och höra den person som talar.

Ljud/mikrofon

Högskolan Väst har köpt in ett system från Shure som bygger på en eller flera takmikrofoner beroende på salens storlek. Dessa takmikrofoner kan styras om man vill fokusera på den plats där läraren står eller kunna plocka upp ljud från hela rummet.
Vi har även ett antal takhögtalare som gör att det blir tydligt vad som sägs om en student på distans har en fråga eller ska redovisa.

Styrsystem

Idag använder vi ett system som heter Zoom-room och är en fast installation i rummet. Rummet i sig självt är en egen Zoom-deltagare och man kan enkelt gå in i det möte man ska ansluta till genom att slå in mötes-id. Det betyder att läraren inte behöver ha någon laptop med sig för att starta upp Zoom-mötet/lektionen. För att dela bilden från laptopen pluggas bara HDMI-kabeln in och så delas bilden direkt.

Utvärdering av pilot kring hybridsalar

Resultatet av vårt hybridsalsprojekt presenterades på NU2022 konferensen den 17:e juni och du kan ta del av presentation här (46Mb i pdf-format). 

Sammanfattningsvis visar piloten att de teknikval som har gjorts fungerar väl, speciellt ljudet i våra 40- och 60-salar. Det är tydligt att det omvända förhållandet råder när man blir tvingad att enbart förlita sig på en mikrofon som läraren bär då man som digital deltagare missar vad som sägs i klassrummet hos sändande part vilket är fallet i vår 120-sal. Hybridsalarna fungerar mindre bra när mottagaren är en sal och inte en enskild individ då det inte går att tydligt urskilja vilka de digitala deltarna är. Slutligen så pekar utvärderingen tydligt på att man som lärare måste lägga tid på förberedelser om det skall bli bra och att alla deltagare skall känna sig inkluderade. Detsamma gäller även hur man arbetar med salens teknik så att handhavandet och genomförandet blir naturligt och flyter på och inte utgör ett hinder eller störmoment för undervisningens genomförande.

Fullständig rapport från pilotprojektet beräknas vara klar under augusti 2022.

Mer information


Senast uppdaterad