Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

seminarier och panelsamtal

 

Barns och ungas våld i familjen

Hur kan man få stopp på våldet? Och vilket stöd kan och bör samhället erbjuda till familjer där föräldrarna har förlorat sin auktoritet?
Tid och plats: 2 juli 16.30-17.30, Västsvenska Arenan
Arrangör: Högskolan Väst
Läs mer om seminariet Barns och ungas våld i familjen 

Den svenska industrins revival – hur riggar vi en hållbar utveckling i hela landet?

Tillverkningsindustrin upplever sin comeback i Sverige. Efter många år av utflyttning tycks trenden ha vänt och fler företag väljer att åter producera på hemmaplan. 
Tid och plats: 3 juli 12.00-13.00, Västsvenska Arenan
Arrangör: Högskolan Väst 
Läs mer om seminariet Den svenska industrins revival – hur riggar vi en hållbar utveckling i hela landet?

Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska beslut och reformer. Men vill politiker verkligen ta råd av forskare och kan forskare kliva ned från det akademiska elfenbenstornet och komma med politiskt genomförbara förslag?
Tid och plats: Tisdag 3 juli 2018, kl. 19:30 (direkt efter Liberalernas partiledartal), Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst
Läs mer om seminariet

Egen kraft- nyckel till hållbar integration?

Hur kan egenmakt och inkludering bidra till en mer hållbar integration?
Tid och plats: 5 juli 10.30-11.30, Västsvenska Arenan 
Arrangör: Högskolan Väst
Läs mer om seminariet Egen kraft- nyckel till hållbar integration

Akademins öppenhet – ett demokratiskt vapen i samhällsutvecklingen?

Vad betyder öppenheten i akademin för demokrati- och samhällsutvecklingen? Vilken betydelse har lärosätena för kommunerna, som kunskapsnoder? 
Tid och plats: 5 juli 12.15-13.00, Västsvenska Arenan
Arrangör: Högskolan Väst
Läs mer om seminariet Akademins öppenhet – ett demokratiskt vapen i samhällsutvecklingen? 

Övriga seminarier där Högskolan Väst medverkar/samarrangerar

Vilka vägar finns för att möta framtida behov av livslångt lärande?

Är dagens utbildningar anpassade för framtidens krav på livslångt lärande? Hur ser vi till att utbildningarna som erbjuds har en arbetsmarknadsanknytning? Arr: FEI - Företagsekonomiska Institutet
Tid och plats: 2 juli 13.00-13.45
Läs mer om seminariet

Vem ska betala notan för arbetskraftsbristen?

Bristen på arbetskraft är den största utmaningen på arbetsmarknaden. För att stärka landsbygden behöver företag och offentliga verksamheter kunna rekrytera rätt kompetens. Arr: TCO & Högskolan Väst
Tid och plats: 5 juli 13.00-13.45
Läs mer om seminariet

Högskolan Väst på Facebook -Almedalen

Här kan du se ett axplock av bilder från vår medverkan

Från Högskolan Väst medverkar


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen