Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nytt för 2019: "rauka vägen till gotland"
- vi tog Almedalen till Trollhättan!  

I samarbete med Trollhättans Stadsbibliotek erbjöd högskolan alla som ville följa våra seminarier i Almedalen möjlighet till detta. De som besökte Stadsbiblioteket kunde följa de spännande diskussionerna via livesändning.

våra egna SEMINARIER

Den svenska bostadsbubblan – tomt hot eller annalkande katastrof?


Tid och plats: 2 juli 11.45-12:30, Västsvenska Arenan

Priserna på bostäder i Sverige har ökat kraftigt de senaste 20 åren. En del menar att vi befinner oss mitt i en bostadsbubbla som riskerar att spricka i princip när som helst. Andra anser att faran är överdriven. 
Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

På grund av tekniska problem blev seminariet tyvärr uppdelat i tre delar. Klicka dig gärna vidare till del två och del tre

Får man säga vad man vill inom akademin?


Tid och plats: 3 juli 13:00-13.45, Västsvenska Arenan 

Debatten om lärosätenas roll har intensifierats på senare år. Var går gränsen för forskarens och lärarens frihet? Får man säga vad man vill på universitet och högskolor? Vad betyder den akademiska friheten? Kan man vara aktivist och forskare?
Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

Hur långt sträcker sig religionsfriheten?


Tid och plats: 4 juli 13:00-13.45, Västsvenska Arenan

Friheten att inrätta sitt liv efter religiös övertygelse är inskriven i grundlagen. Samtidigt är friheten inte absolut. Vilket ansvar har man för den förkunnelse som sprids? Hur långt in på den politiska, civila och privata sfären bör religionen sträcka sig? Var går gränserna mellan den religiösa övertygelsen och det sekulära samhällets strukturer? 
Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

Massmedias frihet och ansvar i polariseringens tidsålder


Tid och plats:
4 juli 14:00-15.00, Västsvenska Arenan

Media har stor – och grundlagsfäst – frihet och även stor påverkan på samhällsdebatten, inte minst genom möjligheten att välja vad som skall publiceras. Samtidigt verkar media i ett polariserat samhälle och i ett fragmentiserat medielandskap där sociala media är en stor maktfaktor. Hur ska media hantera denna situation? Var går gränserna för ’fake news’? Var går gränserna för vad man kan uttrycka?
Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

bildpuffar almedalen 2019

Övriga seminarier och evenemang där vi medverkade

1 juli: Vilka samverkansmodeller fungerar för livslångt lärande genom högre utbildning i hela landet?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

1 juli: Hur mycket ska arbetsmarknadens behov styra högskolornas utbud?

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

2 juli: Rundabordssamtal kring livslångt lärande

Läs en sammanfattning av samtalet 

Från Högskolan Väst medverkar


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen