Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Titta på alla inspelade seminarierna här.

Se högskolan i bilder under Almedalsveckan (Facebook)

högskolans seminarier 2017

Den akademiska friheten och populismen

Seminarium den 2 juli 2017 kl. 13:30-14:30

Akademisk frihet är att fritt forska och publicera objektiva resultat. En viktig kraft mot dagens framväxande populism och främlingsfientlighet. Men om populismen vinner nationellt inflytande – hur självständigt kan lärosätena då agera?
Läs all information om seminariet 

Kraften i samverkan och förnyelse – Trollhättans revansch

Seminarium den 3 juli 2017 kl. 13:30-14:30

Vilken handlingskraft krävs av en stad som tvingas ställa om efter stora strukturella förändringar? Trollhättan är idag en av de mindre städer i landet som bäst klarat urbaniseringsutmaningen sedan Saab Automobiles konkurs 2011.
Läs all information om semiariet

Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?

Seminarium måndag 3 juli, kl. 16:30

Seminariet är ett samarbete mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst och Västra Götalandsregionen.

Akademikväll med quiz

Måndag 3 juli kl. 20:00

Faktaresistent?! Lugn, vi har motgiftet! Det blir en afton i sanningens tecken där vi sätter omdömet på prov och fyller hjärnkontoret med forskningsresultat.

Måste vi lära (om) hela livet? Utmaningarna med livslångt lärande

Seminarium den 4 juli 2017 kl. 09:00-10:00

Det räcker inte längre för Sverige att ha ett kunskapsförsprång för att leda utvecklingen. Med ökad globalisering där allt fler länder satsar på̊ utbildning och forskning ökar konkurrensen även för de högförädlade produkter och tjänster som karaktäriserar svenskt näringsliv.
Läs all information om seminariet

Hur främjar vi aktörskapet och drivkrafterna hos barn och unga så att stöd når fram?

Seminarium den 5 juli 2017 kl. 13:30-14:30

Samhällets vuxna har ansvar för att identifiera och ge stöd till barn och unga som far illa eller när det finns misstankar om detta. Det kan handla om psykisk ohälsa, våld och mobbning eller leva i föräldrar som missbrukar. Hur gör vi samhällets stöd tillgängligt på ett bättre sätt för denna grupp?
Läs all information om seminariet 

övriga Seminarier där Högskolan Väst medverkaDE

Förutom våra egna seminarier medverkade Högskolan Väst även på dessa seminarier.

Tradition, identitet och mångfald – kulturarv i ett globaliserat samhälle

3 juli 10:00 - 10:45. 

Hur kan forskningen lösa framtidens utmaningar på en digitaliserad arbetsmarknad?

3 juli 11:00-11:45. 

Är demokrati en Corporate Social Responsibility-fråga?

3 juli 12:00 - 12:45.

Medborgarskap i det digitala samhället – hur då då?

3 juli 16:30 - 17:30. 

Tillit, vilja och gemensamt ansvar för varje barns rätt att lyckas i skolan

6 juli 12:00 - 13:00.

Hur kan den svenska skolan stärkas med forskningens hjälp?

6 juli 15:00 - 16:00. 

Har universitetslärare den akademiska frihet som behövs?

7 juli 10:30 - 11:30. 

Kontakt och medverkande i Almedalen


Fler medverkande i Almedalen


Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen