Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Akademisk högtid

Högskolans största högtid är den Akademiska högtiden, som äger rum vartannat år i oktober månad. Vid denna högtid installerar eller välkomnar rektor de nya professorer som tillkommit samt uppmärksammar nya docenter och doktorer. Högtiden hålls i Albertsalen och fylls med högtidliga tal, vacker musik och utdelning av diplom och nålar.

Master- och Magisterhögtid

Varje vår anordnas en master- och magisterhögtid för de studenter som avslutat sina programstudier på avancerad nivå vid Högskolan Väst. Ceremonin inramas med musik och alla gäster bjuds på enklare förtäring.

Avslutningshögtid

I samband med terminsavslut genomförs en gemensam avslutningshögtid för alla programstudenter. Avslutningshögtiden hålls i Albertsalen och utgör en festlig avslutning på studietiden.

Mer informaition


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen