Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hedersdoktorer

Jerry Engström - campuschef på Campus Västervik.
Som drivande på Campus Västervik och initiativtagare till nya utvecklingsidéer står Jerry bakom mycket av framången för Campus Västervik. Högskolan Väst och Campus Västervik har ett över 20 år långt samarbete kring decentraliserad utbildning som nu på senare år utvecklats till att innefatta även forskningssamverkan - bland annat genom en gemensam doktorand inom barn- och ungdomsforskning.

Ingela Josefson - professor i praktisk kunskap och välkänd för sin forskning om ”tyst” kunskap.
Ingela har tidigare varit rektor för Södertörns högskola samt ledamot i styrelsen vid Högskolan Väst. Hennes forskning, filosofi och syn på kunskap och lärande har bidragit till utvecklingen av forskningen inom Arbetsintegrerat lärande, AIL, som är Högskolan Västs profil. På senare tid har hon också spelat en viktig roll i utvecklingen av forskningsinriktningen Industriell AIL, numera inom ramen för forskningsmiljön Primus.

Medarbetare som DISPUTERAt VID HÖGSKOLAN VÄST

Marie Vesterlind
Filosofie doktor i pedagogik med inriktning AIL
Institutionen för individ och samhälle

Emile Glorieux
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Ebrahim Harati
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Monika Hattinger
Filosofie doktor i informatik med inriktning AIL
Institutionen för ekonomi och IT

Lars-Olof Johansson
Filosofie doktor i informatik med inriktning AIL
Institutionen för ekonomi och IT

Andreas Segerstark
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Sara Willermark
Filosofie doktor i informatik med inriktning AIL
Institutionen för ekonomi och IT

Satyapal Mahade
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Esmaeil Sadeghimeresht
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Ashish Ganvir
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Ana Esther Bonilla Hernández
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
(numera anställd på GKN Aerospace)

Amir Parsian
Teknologie doktor i produktionsteknik
Institutionen för ingenjörsvetenskap
(numera anställd på Sandvik Coromant)

Amir Haj-Bolouri
Filosofie doktor i informatik med inriktning AIL
Institutionen för ekonomi och IT

Karin Högberg
Filosofie doktor i informatik med inriktning AIL
Institutionen för ekonomi och IT

Camilla Seitl
Filosofie doktor i pedagogik med inriktning AIL
Institutionen för individ och samhälle

Anna Sigridur Islind
Filosofie doktor i informatik med inriktning AIL
Institutionen för ekonomi och IT

MEDARBETARE SOM DISPUTERAT VID ANNAT LÄROSÄTE

Wayne Stephen Coetzee
Filosofie doktor i fred- och utvecklingsvetenskap, Göteborgs universitet

Nina Tryggvason
Filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet

Susanna Arveklev Höglund
Filosofie doktor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet

Maria Emilsson
Medicine doktor i medicinsk vetenskap, Linköpings universitet

Filippa Lindahl
Filosofie doktor i svenska språket, Göteborgs universitet

Afrah Abdulla
Filosofie doktor i pedagogik med inriktning vuxnas lärande, Linköpings universitet

Märtha Pastorek Gripson
Filosofie doktor i danspedagogik, Göteborgs universitet

Elisabet Björquist
Medicine doktor i medicinsk vetenskap inom hälsovetenskap med inriktning handikappvetenskap och habilitering, Lunds universitet

Eva Johansson
Filosofie doktor i pedagogik, Göteborgs universitet

Alireza Javidi Shirvan
Teknologie doktor i termo- och fluiddynamik, Chalmers tekniska högskola
(numera anställd på ESAB)

Corinne Charles
Teknologie doktor i materialmekanik, Luleå universitet

Christian Östlund
Filosofie doktor i informatik, Copenhagen Business School

Ann-Caroline Johansson
Filosofie doktor i vårdvetenskap, Göteborgs universitet

Marie Ljungquist
Filosofie doktor i vårdvetenskap, Åbo Akademi

Joel Olofsson
Filosofie doktor i nordiska språk, Göteborgs universitet

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen