Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Läs nyhetsartikel om seminariet

Support Group Network är en förening som skapats av asylsökande på Restad Gårds asylboende. Föreningen verkar för asylsökandes och nyanländas egenmakt och inkludering genom samverkan med civilsamhället, privata och offentliga aktörer.

Ett samverkansavtal har slutits mellan Högskolan Väst och Support Group Network med ett strategiskt arbete som syftar till att underlätta utveckling, ta initiativ till och starta ny samverkan samt göra en årlig plan och uppföljning.

Många aktiviteter har genomförts t ex praktikplatser, open lectures och asylsökande som parallelläst kurser. Hur skulle vi kunna utveckla denna samarbetsmodell och t ex korta vägen till egenförsörjning? Och vad krävs av omgivande samhälle för att ta tillvara på de möjligheter som erbjuds?

Moderator

Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

Panel

  • Jan Theliander, prorektor Högskolan Väst
  • Adnan Abdul Ghani, Support Group Network
  • Inam Alghoul, Support Group Network. 
  • Oskar Adenfelt, assisterande programchef på Fores migrations- och integrationsprogram
  • Saga Carlgren, regionråd, Vänsterpartiet Gotland

Tid och plats

5 juli 10.30-11.30, Västsvenska Arenan vid Kruttornet.
Seminariet sändes live på Västsvenska Arenans Facebook. Har du problem att spela upp filmen via Internet explorer på denna sida, pröva att byta till Chrome webbläsare. 

Läs mer om seminariet i Almedalsveckans officiella program

Senast uppdaterad