Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Det är studenten och samhällsförbättring som hamnar i fokus när prorektor Jan Theliander och vicerektor Bibbi Ringsby-Jansson diskuterar arbetsintegrerat lärande (AIL).

- Vi vill att våra studenter ska vara redo att förbättra samhället när de lämnar högskolan. AIL ger dem verktygen eftersom de tränas i att hela tiden reflektera över sin kunskap och sitt agerande, samt att arbetslivet och dess komplexitet är närvarande redan under utbildningen, säger Bibbi Ringsby-Jansson som varit vicerektor för AIL sedan 2018.

Arbetsintegrerat lärande har varit en del av Högskolan Väst redan från starten. Sedan 2002 har högskolan haft ett regeringsuppdrag att utveckla AIL. I början rörde uppdraget högskolepedagogik men AIL har utvecklats mycket sedan dess. Idag är det ett eget forskningsämne och den världsunika forskarutbildningen drar igång på riktigt när högskolan välkomnar de första doktoranderna i AIL under 2020.

Vad är AIL?
- Grunden till vår syn på AIL är att avancerad kunskap skapas på många håll i samhället. Därför är det i mötena mellan akademi, arbetsliv och omgivande samhälle som det bäst skapas ny kunskap som kan svara upp samhällsutmaningar. AIL ger oss metoder och ett internt driv att skapa dessa möten, säger Jan Theliander.

AIL har under åren kommit att genomsyra hela verksamheten på Högskolan Väst. Det är en pedagogisk metod där studenter får varva teori och praktik och reflektera över sitt lärande. Men det är också sättet högskolan bedriver samverkan med partners och andra i omgivande samhälle. AIL som forskningsämne på högskolan har vuxit och väcker även internationellt intresse.

Teori och praktik berikar varandra
- Det viktiga i AIL är i:et. Många lärosäten väver in praktiska moment i sina program och kurser. Men det som gör Högskolan Väst unik är att vi hela tiden utvecklar hur man åstadkommer integreringen mellan ”lärandet” och ”görandet”. Vi ligger i framkant med att hitta sätt där den praktiska och teoretiska kunskapen kan berika och utveckla varandra, säger Bibbi Ringsby-Jansson, vicerektor för AIL. 

Hon berättar att högskolan nu arbetar med att göra AIL mer tydligt och kännbart, både för anställda och studenter. Studenterna ska förstå den roll AIL spelar i utbildningen och hur de kunskaper de skaffar sig under sin studietid kan användas för att påverka och driva samhällsutvecklingen.

För att nå dit arbetar man med att AIL-certifiera högskolans utbildningsprogram. Målet är att alla utbildningsprogram ska vara AIL-certifierade till 2023. Parallellt jobbar man med att fördjupa den strategiska samverkan med sina prioriterade partners, i näringslivet, den offentliga verksamheten och i civilsamhället.

En framgångssaga för högskolan
AIL har varit en framgångssaga för Högskolan Väst. Enligt Jan Theliander har AIL bidragit till att göra högskolan flexibel och lyhörd inför en omvärld och ett arbetsliv i konstant förändring. Högskolans utbildningar är populära. Studenterna likaså.

- Våra studenter är framgångsrika och innovativa. De betyder mycket för välfärden och industrin i Sverige och i andra delar av världen. De tränas i kritiskt tänkande och reflektion vilket är nycklar i all samhällsutveckling. Genom AIL skapar vi förändringsaktörer, avslutar han.   

Senast uppdaterad