Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hedersdoktor Curt Muhrén

Våra nya professorer

2018 installerade vi 12 professorer och hälsade tre gästprofessorer/adjungerade professorer välkomna till Högskolan Väst. En professorsinstallation innebär att forskaren blivit utnämnd eller befordrad till professor, som är den högsta lärartjänsten inom universitet och högskolor. De akademiska kraven för att utses till professor är ofta mycket omfattande och att vara professor innebär att vara ansvarig för såväl forskning som forskarutbildning i det egna ämnet.
Läs om våra professorer.

Våra NYA DOCENTER

2018 uppmärksammade vi fyra docenter. Docent är en akademisk titel som markerar en högre vetenskaplig kompetens än doktorsexamen. Att bli docent innebär att forskaren avsevärt breddat och fördjupat sin forskning sedan sin forskarutbildning. 

Våra NYA DOKTOREr och hedersdoktorer 

Under högtiden 2018 uppmärksammades totalt 33 doktorer med olika bakgrund.En doktorsexamen innebär att forskaren har genomgått en forskarutbildning, där studier och egen forskning kombineras. På Högskolan Väst uppmärksammar vi både medarbetare som genomgått sin forskarutbildning hos oss men även de medarbetare som genomgått sin forskarutbildning vid annat lärosäte.

Detta år firade vi även två hedersdoktorer. Att uppmärksamma hedersdoktorer innebär att Högskolan Väst utser och hedrar personer som gjort betydelsefulla insatser för högskolan, gärna inom vår profil Arbetsintegrerat lärande (AIL).

PEDAGOGISKT PRIS

Under Akademisk högtid delar Studentkåren vid Högskolan Väst ut sitt pedagogiska pris. Det är högskolans studenter som nominerar sina lärare som sedan intervjuas och bedöms utifrån flera kriterier, så som engagemang, kompetens och pedagogiskt förhållningssätt. 

Senast uppdaterad