Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Professorerna brukar hålla s k installationsföreläsningar om sitt ämne och sin forskningsinriktning i samband med högtiden. Vi på Högskolan Väst gör detta i form av en poplärvetenskaplig poddinspelning. Att göra det på detta sätt rimmar väl med högskolans satsning på digitaliseringoch vår vision om att göra kunskap tillgänglig för fler. 

Professorpodden 2021


Till alla avsnitt

Avsnitt 1 Martin Molin
"Det är viktigt att allas röster blir hörda och här har forskningen en angelägen uppgift." Idag ska det handla om delaktighet, att bli vuxen, att skapa sin identitet för unga med intellektuella funktionshinder. Möt Martin Molin, professor i socialt arbete inriktning funktionshinderområdet. 

 

Avsnitt 2 Ulrika Lundh Snis
I detta avsnitt möter du Ulrika Lundh Snis, professor i informatik, inriktning arbetsintegrerat lärande, AIL.
Vid sidan om att berätta om sin forskning kanske hon berättar vad ett bananskal hade med hennes yrkesval att göra och varför hon tog med sig sina två hästar till ett uppdrag i Köpenhamn.


Avsnitt 3 Jan Gustafsson Nyckel
Med rötterna som pedagog inom fritidshem och förskola brinner han för att utveckla lärarutbildningen. I detta avsnitt möter du Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap.


Avsnitt 4 Sandra Pennbrant
I detta avsnitt möter du Sandra Pennbrant, professor i vårdvetenskap inriktning arbetsintegrerat lärande, AIL. Du får höra henne berätta om ett pedagogiskt verktyg som hjälper de studerande att bli självgående i sitt lärande. Vi får också höra hur hennes avhandling retade upp delar av den svenska läkarkåren.


Avsnitt 5 Ali Kazemi
I detta avsnitt möter du Ali Kazemi, professor i psykologi, inriktning arbets- och organisationspsykologi. Hans mångåriga forskning har blivit ganska omskriven och han har bland annat blivit kallad lyckoforskare eftersom han valt att studera det som är positivt framför det som skapar elände.


Avsnitt 6 Laurence Piper
I detta avsnitt möter du Laurence Piper, professor i statsvetenskap inriktning arbetsintegrerat lärande, AIL. Hans forskning inkluderar studier av segregerade områden såväl i Trollhättan och Vänersborg som i Kapstaden i Sydafrika. 
Samtalet är på engelska men textad version, både på engelska och svenska finns här.
(Klicka på CC-symbolen i nedre bildrutan och välj språk)


Avsnitt 7 Åsa Roxberg
I detta avsnitt möter du Åsa Roxberg, professor i vårdvetenskap. I dagens samtal kommer syster Britta, Zimbabwe och tsunamikatastrofen att vara viktiga. Det kommer att kretsa kring tröst, lidande och hälsa.


Avsnitt 8 Lena Pareto
I detta avsnitt möter du Lena Pareto, professor i informatik inriktning arbetsintegrerat lärande. Hon vill med hjälp av IT och teknik stödja oss människor och hur vi tänker. Hon vill göra världen lite, lite bättre med hjälp av teknik för det finns egentligen, enligt henne, inga begränsningar i vad man kan göra med den digitala tekniken.


Avsnitt 9 Americo Scotti
I detta avsnitt möter du Americo Scotti, professor i svetsteknologi inriktning bågsvets.
Han arbetar både i Brasilien och på Högskolan Väst. För 35 år sedan blev han förälskad i svetsning och förälskelsen håller i sig. Svetsning är en nödvändighet i samhället och olika konstruktioner.
Samtalet är på engelska men textad version, både på engelska och svenska finns här.
(Klicka på CC-symbolen i nedre bildrutan och välj språk)


Avsnitt 10 Anette Bolin
I detta avsnitt möter du Anette Bolin, professor i socialt arbete. DHon ger röst åt människor i utsatthet och då särskilt barn och unga och hon vill bidra till att organiseringen av stödet runt dessa blir så bra som möjligt.


Avsnitt 11 Lars Walter
I detta avsnitt möter du Lars Walter, professor i arbetsintegrerat lärande inriktning industrins digitalisering. Han berättar om sin forskning och om en del av de utmaningar som finns i arbetslivet och för svensk industri och varför Sverige är världens bästa land att leva i om man blir uppsagd från sitt jobb.

 

Här hittar du Professorpodden från förra högtiden 2018

Senast uppdaterad