Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hur känns det, så här ett knappt år innan konferensen?
Både kul och inspirerande, så klart! Vi är mitt inne i processen med att ta fram programmet så det är full fart. Det är väldigt högt engagemang från alla inblandade, från styrgruppen på högskolan till den nationella referensgruppen. Det bådar gott!

Varför vill Högskolan Väst arrangera HSS 2023?
En konferens som rakt igenom tematiserar samverkan passar perfekt för oss att arrangera. Med arbetsintegrerat lärande (AIL) som profil och vårt mångåriga arbete med ömsesidig samverkan kan vi presentera egna spännande erfarenheter och bjuda in andra aktörer för att tala om sina.

En del ger nya och kanske fördjupade perspektiv medan andra kan provocera genom nytänkande och brott mot gängse tankar om samverkan.

Vad kan du säga om de teman som kommer att belysas under HSS 2023?
Den övergripande inramningen för konferensen är ”Working together, learning together, living together”. Det handlar inte bara om att akademi och omvärld ska samarbeta. Samverkan handlar om att lära sig tillsammans för att skapa en värld där alla kan leva, utvecklas och frodas.

Mycket av fokus kommer naturligtvis att ligga på våra två stora samhällsutmaningar: digitalisering och de olika hållbarhetsdimensionerna. Men de faktum att vi har en pandemi bakom oss och ett pågående krig i Ukraina måste naturligtvis också få påverka programmet.

Vilken prägel vill Högskolan Väst sätta på HSS 2023?
Vår målsättning är att skapa ett program som lockar deltagare även från andra sektorer än akademin. Det gör vi bland annat genom ett program som känns aktuellt och relevant för dem. Vi vill också försöka väva in fler internationella moment i konferensen.

Vad har du för målsättningar med konferensen?
Vi vill att deltagarna ska ha blivit inspirerade och fått många nya idéer och kontakter. Men också gärna att de blivit ”omskakade” och fått flera ”aha-upplevelser”. Då har vi lyckats skapa en bra konferens.

Senast uppdaterad