Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Hej Fredrik! Vilken roll har du inom STARS EU?
Jag arbetar tillsammans med Lena Lindhé i arbetspaket två Regional Transition Accelerator (RTA) med fokus på regional utveckling, samverkan och innovation. Förutom att arbeta med regional utveckling och att stärka interregional samverkan, ska RTA bidra till övriga arbetspaket och de tematiska grupperna. RTA har redan levererat en rapport om regionernas strategier för smart specialisering samt hur våra lärosäten bidrar. Det är ett viktigt underlag för att STARS EU:s fortsatta arbete ska vara relevant.

R:et i STARS står ju för regional. Kan du inte berätta mer om det regionala arbetet inom alliansen. Vad hoppas man uppnå?
Målet är att STARS EU ska stötta och driva regional utveckling. För att uppnå det arbetar STARS EU för att involvera regionerna och regionala aktörer att driva utveckling genom samverkan inom och mellan regioner. Genom att utveckla hållbar samverkan med offentlig sektor och andra intressenter är förhoppningen att STARS EU ska påverka samhället i en positiv riktning. Det är väl i linje med Högskolans ambition.

Högskolan Väst har ju en stark samverkansprofil. Känner du att det är något som även kännetecknar STARS EU?
Ja, samverkan är en grundbult för STARS EU. Att Högskolan Väst redan har stark samverkan med bland annat partners, näringsliv och vår region är en styrka för oss i arbetet. Det finns samtidigt mycket att lära av de andra lärosätena och att utveckla tillsammans inom STARS EU för att arbetet ska bli än bättre.

Senast uppdaterad