Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Vad arbetar du med?

- Jag arbetar på institutionen för Individ och samhälle på avdelningen för utbildningsvetenskap och språk som föreståndare på Forum för Skolutveckling.

- Det är ett regionalt forum för samverkan inom utbildning, forskning och nätverkande. I mitt arbete har jag förmånen att samverka externt både med aktörer på statlig, kommunal och på enskild nivå.Samverkan sker också internt med forskningsmiljöerna LINA och BUV samt centrumbildningarna vid Högskolan Väst.

- I mitt jobb så organiserar jag kompetensutveckling för förskolan och skolans personal, exempelvis i form av uppdragsutbildningar, föreläsningsserier, kompetensutvecklingsdagar.

Varför sökte du arbete hos Högskolan Väst?

- Av nyfikenhet och en vilja att få arbeta med skolutveckling. Jag hade många år arbetat som grundskollärare och rektor, där jag hade som mål att skapa god miljö och goda förutsättningar för barns och elevers lärande.

- En viktig del i goda förutsättningar för barns och elevers lärande är skolutveckling. Inte för utvecklingens egen skull, utan för att vi lever och verkar i ett samhälle som befinner sig i förändring.

- Jag sökte mig till Högskolan Väst för att få fortsätta att arbeta med skapa god miljö och goda förutsättningar för barns och elevers lärande, genom att arbeta med blivande och verksamma lärare.

Vad är det bästa med din yrkesroll? Varför?

- Att få arbeta i en kreativmiljö i ett sammanhang som ger mig möjligheten att tillsammans med kollegor på Högskolan Väst och inte minst med samhället omkring arbeta med skolutvecklingsfrågor.

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen