Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Information om e-faktura till Högskolan väst

Från den 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura). Med elektroniska fakturor avses i denna lag fakturor som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. En PDF- faktura är inte en sådan faktura.

Efter att lagen trätt i kraft kommer Högskolan Väst inte att ta emot andra typer av leverantörsfakturor än e-faktura. Redan nu ställer vi krav på e-faktura i våra upphandlingar.

Mer information om obligatorisk faktura till offentlig sektor finns på Myndigheten för digital förvaltnings (DIGG:s) webbsida Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Lagen finns att läsa här: Lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling

Frågor om att skicka e-faktura till Högskolan Väst skickas till ekonomi@hv.se.

Att skicka e-faktura till Högskolan Väst

Högskolan Väst använder Visma Proceedos e-handelstjänst med systemleverantör Visma Commerce. Denna information riktar sig till leverantörer som önskar ansluta sig för att skicka e-fakturor till Högskolan Väst. Det finns flera sätt på vilka vi kan ta emot e-fakturor från er:

 1. Via PEPPOL
  Elektroniska fakturor kan skickas via PEPPOL-nätverket.
  Adress i PEPPOL: 0007:2021004052

  Högskolan Väst kan ta emot e-fakturor i formaten:
  - PEPPOL Invoice 5 A ver 2
  - PEPPOL Creditnote 5A ver 2
  - PEPPOL Billing 3.0
  - Svefaktura 1.0

 2. Fakturaportalen
  Högskolan Väst erbjuder en kostnadsfri lösning för att skicka e-faktura till oss via Visma Proceedos fakturaportal Supplier center. Här kan man manuellt registrera fakturorna som sedan skickas som e-faktura. Denna lösning passar främst mindre leverantörer som skickar få fakturor.

  Om ni redan är anslutna till Supplier center via någon annan kund så kan ni även skicka fakturor till Högskolan Väst.

  Om ni inte är anslutna till fakturaportalen men vill börja använda det för att skicka e-faktura till oss mailar ni ekonomi@hv.se  och anger vilken mailadress ni vill använda för inloggning i systemet. Vi ser då till att ni får en inbjudan till registrering i Supplier Center.
  Fakturareferens

 3. Svefaktura med transportprofil Bas
  Vi kan också ta emot Svefaktura via transportprofil Bas, så kallad ebMS-länk.
  Våra uppgifter:
  E-fakturaformat: SFTI Svefaktura
  Vår Partsidentitet (mottagarid): 2021004052 (vårt organisationsnummer)
  GLN-nummer: 7300009037742
  Transportmetod: Protokoll - SFTI Transportprofil BAS
  Teknisk mottagningsadress (obs. ingen länkadress): www.proceedo.net/ebms/in/HV

  Mer information om e-fakturaformat och transportmetod finns på SFTI webbplats.
  Köper ni tjänster från en VAN-operatör idag så tar ni kontakt med dem. Operatören behöver registrera vår partsidentitet och vår mottagningsadress i sitt register för att er kundfaktura ska nå oss. De flesta operatörer har stöd för standarden (SFTI Transportprofil BAS 2.0) eftersom den utgör basen i dagens infrastruktur för elektroniska fakturor.

 4. Svefaktura via operatör
  Om ni idag använder någon av följande operatörer för att skicka e-fakturor kan ni låta dessa förmedla fakturor även till oss:
  Inexchange
  - Pagero
  - Creditflow
  - Tieto
  - Evry
  - Bankgirocentralen BGC
  - Basware

  Om ni har en operatör där det inte finns en färdig integration måste routing göras mellan operatörerna. Denna process kan ta ett par veckor att genomföra.

Beställarreferens

Leverantören måste ange fakturareferensen i ett särskilt fält i sitt fakturasystem. Det finns alltid ett fält i fakturasystemen som är avsedd för kundens referens och det är viktigt att referensen anges där. På så sätt hamnar den på rätt plats i fakturan och vårt fakturasystem (Proceedo) hittar referensen automatiskt. Högskolan Västs beställarreferenser består oftast av 2-8 tecken och kan innehålla både bokstäver och siffror.
Kontakta ekonomi@hv.se vid eventuella frågor

Inbetalningar

Inbetalningar till Högskolan Väst görs till:

Bankgironummer: 5210-3439

Bankgironummer OCR-betalningar: 543-7777

Högskolans organisationsnummer

Org nr: 202100-4052

Momsregistreringsnummer

Moms/VAT-nr: SE202100405201

Bankuppgifter vid utländska inbetalningar

Danske Bank
Box 7523
SE-103 92 STOCKHOLM

SWIFT: DABASESX
IBAN: SE71 1200 0000 0128 1010 3186
Account no: 1281 0103 186

OBS! Inbetalning av studieavgift ska ske till annat bankkonto. Bankuppgifterna anges på fakturan som skickas till studenten.

Kontakt


Senast uppdaterad