Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Aktuell information kring coronaviruset

Du hittar all information kring Coronaviruset och hur Högskolan Väst hanterar situationen här. Sidan uppdateras kontinuerligt.

LARMA vid akuta händelser

Ambulans, brandkår, polis – i akuta situationer ring 112

INFORMERA OM AKUT HÄNDELSE

 • Får du veta att det har inträffat en olycka, ett dödsfall eller någon annan svår händelse med anknytning till Högskolan, ska du genast anmäla detta till högskolans personal.
 • Student - kontakta i första hand din institutions prefekt, i andra hand någon annan på kontaktlistan som du hittar nederst på denna sida.
 • Anställd - kontakta i första hand din chef, i andra hand någon annan på kontaktlistan nederst på denna sida.
 • Tala om vad som har inträffat
 • Tala om ditt eget namn och telefonnummer
 • Om du har möjlighet så anteckna vad som hänt
 • Om du har möjlighet så anteckna vem eller vilka som har skadats eller förolyckats
 • Anteckna också gärna när du fick reda på vad som hänt samt namn och telefonnummer till den som gav dig information om händelsen

HJÄRTSTARTARE

En hjärtstartare, eller så kallad defibrillator finns i högskolans entré. Den finns till vänster när du kommer in, mittemot Servicecenter.

FASTIGHETSFEL OCH SKADOR

 • Anmäl i första hand till Servicecenter.
 • Akuta fel då Servicecenter är stängt: Kraftstaden fastighetsjour 0520-340 50

när brandlarmet ringer

OM du upptäcker att det BRINNer

 • VARNA omgivning om att brand eller annan akut händelse inträffat.
 • RÄDDA alla som är i omedelbar fara och utrym lokalen.
 • LARMA räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.
 • SLÄCK om Du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker.
 • STÄNG in branden.

Kom ihåg att uppmärksamma utrymningsplaner och närmaste nödutgång.

Goda råd

 • Om rummet fylls med rök - kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt.
 • Stäng dörrarna efter er när ni går ut för att minska rök- och brandspridningen.
 • Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

När SOS svarar på 112 vill de få svar på

 • Vad är det som hänt?
 • Var har olyckan hänt?
 • Vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Vad heter du som ringer?

Olika typer av brandsläckare i högskolans lokaler

 • Vattenbrandsläckare (vattenbrandpost finns inbyggda i väggen) har kylande effekt. Vattnet avleder värmeuppvärmning och förångning av vatten. 1 liter vatten bildar 1700 liter vattenånga som medverkar till korrekt släckning
 • OBS! Vattenbrandpost (väggfast) har ca 30 meter slang.
 • Brandsläckare med kolsyra Koldioxid CO2 lämplig för "ren" släckning till exempel dataanläggningar
 • Pulver Fibrösa ämnen, vätskor, elanläggningar
 • Skum Fasta organiska till exempel trä, textilier, papper, brännbara vätskor (olja, bensin, färg m.m)

Har du frågor kring högskolans brandutrustning, kontakta Sven-Eric Järnerot.

 

Sammankallande för krisledningen


Övriga kontakpersoner


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen