Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Innehåll på denna sida

Med anledning av säkerhetsläget i Sverige

Regeringen och Säkerhetspolisen har nu höjt terrorhotsnivån från nivå 3 till nivå 4. Högskolan Väst följer och hänvisar till de rekommendationer som finns på MSB och Säkerhetspolisens hemsidor. Läs mer på sidan "Mot bakgrund av förhöjd terrorhotnivå"

Om ett attentat skulle ske

Råden vid ett attentat är att följa de tre stegen: fly, sök skydd, larma.

Fly

Sätt dig själv i säkerhet. Lämna platsen så fort och säkert som möjligt och undvik folksamlingar.

Sök skydd

Om du inte kan lämna området, sök upp en plats som du bedömer vara säker och som ger dig skydd. Var uppmärksam på det du ser och hör och försök behålla lugnet. Sätt mobilen på ljudlöst och stäng av vibrationen. Ring inte till någon som kan befinna sig i riskområdet. Mobilsignalen kan röja en person som gömmer sig.

Larma

När du är i säkerhet, larma polisen via 112. Polisen behöver veta: platsen, vad som har hänt, hur många gärningsmän du har sett, vilka vapen de använt, hur de ser ut och var du senast såg dem. Varna dem som befinner sig i fara och hjälp dem som behöver.

När du larmar vid akut hot eller våldssituation - tänk på!

Ambulans, brandkår, polis – i akuta situationer ring 112

 • Tala om vad som har inträffat 
 • Tala om ditt eget namn och telefonnummer
 • Svara på eventuella ytterligare frågor från SOS Alarm 

Se filmen från MSB "Fly - sök skydd - larma":

Hjärtstartare

En hjärtstartare, eller så kallad defibrillator finns i högskolans entré i anslutning till Servicecenter.

Det sitter även en hjärtstartare på väggen till vänster om snurrgrinden när man kommer in på PTC.

Här är hjärtstartaren på campus placerad:

Hjärtstartare på campus

Om det brinner

 • GÅ UT genom närmaste utgång
 • ANVÄND INTE HISSEN
 • ÅTERSAMLINGSPLATS:
  CAMPUS:  Maria Alberts Park (parken utanför Albertssalen) 
  Här hittar du karta med återsamlingsplats på campus

  PTC: Uppsamlingsplats vid blå skylt vid parkeringen utanför entrén Nohabgatan 18 A (på andra sidan övergångsstället). Har du besökare, se till att de följer med dig ut till uppsamlingsplatsen.

Fastighetsfel och skador

Anmäl i första hand till Servicecenter.
Akuta fel då Servicecenter är stängt: Kraftstaden fastighetsjour 0520-340 50

Sammankallande av krisledningen

Om du vet att det har inträffat en händelse eller olycka som du tror att högskola behöver informeras om är vi tacksamma om du rapporterar till krisledningen. 

Obs. Vid en akut händelse eller olycka då det handlar om att rädda liv - larma först 112. Därefter kontaktas krisledningen.

Krisledningsgrupp kan sammankallas via ett journummer om något skulle hända. Journumret bemannas dygnet runt via ett rullande schema.

Journummer: 0520-22(3200)
Journumret kopplas till den som har jourberedskap.

Meddela vad som har hänt och om du vet vem eller vilka det gäller. Övrig information som tidpunkt, kontaktuppgifter är också värdefulla.

Alternativt, kan du under dagtid kontakta ServiceCenter.

Senast uppdaterad