Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Denna sida uppdateras kontinuerligt.

Arbeta hemifrån/på campus - Hösten 2020

Det är fortfarande viktigt att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen.

Som utgångspunkt gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd att medarbetare om möjligt ska arbeta hemifrån. Då undervisning delvis kommer att ske på campus ska dock verksamheten kunna upprätthållas och fler medarbetare än tidigare kommer då att behöva arbeta på arbetsplatsen.

Överväg även fortsättningsvis digitala alternativ för möten. Vid fysisk närvaro ska social distansering tillämpas.

Närmaste chef ansvarar för att göra bedömningen av och beslutar om vilka medarbetare som kan arbeta hemifrån och vilka som behöver vara på plats.

Information kring HT-2020 

Den 29 maj uppdaterade regeringen och Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer till universitet och högskolor vilket innebär att en återgång till mer ordinarie verksamhet nu är möjlig.

För Högskolan Väst innebär det att undervisningen under hösten kommer att bedrivas i ett blandformat, med delar på campus och delar på distans. Högskolan förbereder ett antal åtgärder för att underlätta anpassningen för både lärare och studenter. Läs mer om detta i nyhetsbrev till alla medarbetare (i Medarbetarportalen).

För att minska risken för smittspridning kommer antalet platser i undervisningslokalerna att begränsas och tider för schemaläggning utökas. För planeringen av höstens undervisningsverksamhet på campus gäller följande prioriteringar:  

  • Introduktion och viss undervisning av nya programstudenter (studenter som startade/startar sin utbildning vårterminen eller höstterminen 2020)
  • Undervisningsmoment med estetiska, praktiska och laborativa inslag för samtliga studenter som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.
  • Examinationer som inte är möjliga eller olämpliga att genomföra på annat sätt än vid fysisk närvaro på campus.

I Medarbetarportalen finns mer information om examinationerna. Läs under rubrikerna "Examinera digitalt" och "Rekorsbeslut september 2020".

Målsättningen är att alla ska ha möjlighet att få en introduktion på plats för att få bästa möjliga start och förutsättningar för sina studier. Därefter kommer "Digitalt när det är möjligt - campus när det behövs" gälla även för de nya studenterna så att vi kan ge plats för alla studenter att genomföra de undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro på campus.

Informationsmodul i Canvas

På samtliga Canvas-kurser för höstens första läsperiod, v. 36-45 (förutom de kurser som traditionellt ges på distans) finns nu en modul där studenterna får generell introduktionsinformation. Modulen innehåller länkar till nyttig webbinformation, filmer mm för att studenterna ska komma igång med sina studier. Studenterna kommer även få tips om undervisning i distansläge och det blandade format som kommer gälla i början av terminen.

Mer detaljerad information kommer att skickas till programansvariga.

Kontakt

Kontakta Servicecenter@hv.se som kanaliserar frågor vidare vid behov.
Vi kommer jobba mycket med video/telefonsupport.

Undervisa på distans

Här hittar du all information kring övergången till distansläge (till Medarbetarportalen)
Sidan uppdateras kontinuerligt.

Rekommendationer för medarbetare i riskgrupp

Är man som medarbetare i riskgrupp och behöver arbeta hemifrån, tas en dialog med närmaste chef - detta med utgångspunkt i det inriktningsbeslut om anpassad återgång till campusverksamhet som rektor fattade den 8 juni. Det pågår också ett intensivt arbete med att anpassa gemensamma utrymmen på campus utifrån gällande rekommendationer.

Vanliga frågor och svar

Senast uppdaterad av Kommunikationsavdelningen