Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

– Vi lever i en värld där utvecklingen går allt snabbare och vi behöver lyfta frågor som är relevanta över en längre tidshorisont. Samtidigt är internationaliseringen oerhört betydelsefull i den globala världen. Därför är det viktigt att våra studenter får lära känna och samarbeta med studenter från andra länder. Det konstaterar Anneli Martin, Niklas Ericsson och Kenneth Eriksson. De undervisar på Högskolan Väst till vardags, men de är också skolans representanter i EVIP-samarbetet.

– Under två veckors intensivkurs tänker blivande ingenjörer, designer, pedagoger, IT-utvecklare med flera tillsammans. Det skapar en härlig mix av personer och kompetenser. De kommer fram till helt nya lösningar, som det ofta blir när man tänker "utanför boxen".

Intensivkurser på olika teman

Idén till intensivkurserna och samarbetsprojektet EVIP fick professor Martin Löffler-Mang 2011. Han arbetar vid Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes i tyska Saarbrücken. EVIP står för Engineering Visions Intensive Programs och är ett samarbete mellan sex lärosäten i Tyskland, Holland, Schweiz, Polen, Frankrike och Sverige. Sedan 2013 turas lärosätena om att arrangera intensivkurser på olika teman. Det kan handla om allt från geo-engineering och framtidens klassrum, till visioner om framtidens livsmedelsförsörjning.

I höst arrangeras kursen för femte året i rad, denna gång i Trollhättan med Högskolan Väst som värd. Tema för årets intensivkurs är hållbarhetsfrågor utifrån olika aspekter. Kursen finansieras bland annat med ett hållbarhetsstipendium från Centrum för Hållbar Utveckling på Högskolan Väst.

Externa kontakter

– Inför årets kurs har vi även kontaktat både företag i regionens näringsliv och Trollhättans Stad för att studenterna ska få arbeta med aktuella och relevanta projekt.

 – Det här kan bli mycket intensiva och roliga kursveckor. Studenterna arbetar i projektgrupper med olika frågeställningar och de presenterar sina resultat i slutet av kursen. I grupperna finns en deltagare från varje land, så det är ett lärorikt samarbete på flera sätt. Studenterna får både träna sina kunskaper i engelska och lära känna andra studenters och lärares kulturer och synsätt.

Antalet sökande ökar

Sju studenter och två till tre lärare från varje land får delta i kursen. Studenter på Högskolan Väst får ansöka om plats enligt samma ansökningsrutiner som International Office har för utbytesstudenter. Intresset har ökat för varje år.

 – I genomsnitt har vi haft två sökande per plats. Vi riktar oss till studenter som avslutar sitt andra studieår på de olika ingenjörsprogrammen.

Kursen ger 4 hp som studenterna kan komplettera sitt CV med utöver sina ordinarie utbildningspoäng. För att så många som möjligt ska kunna delta i kursen läggs den i anslutning till höstterminstarten.

Ger värdefulla nätverk

Anneli, Niklas och Kenneth har varit med sedan EVIP-samarbetet startade och har märkt att studenterna ofta gör stora personliga framsteg under kurserna.

 – De vässar sina språkkunskaper, skaffar nya kontaker och utvecklar bland annat sin presentationsteknik och sociala kompetens. En del blir också intresserade av att göra fler utlandsresor, kanske som utbytesstudent eller så söker de arbete utomlands efter utbildningen. Studenterna får värdefulla nätverk inför framtiden.

Även lärarna får ny inspiration genom att undervisa i nya sammanhang och genom att samarbeta med lärare från universitet i andra länder.

 – Det ger nya insikter och vidgade vyer som vi har nytta av i vårt ordinarie arbete. Vi samarbetar också mer och mer mellan kurstillfällena, bland annat genom att ge gästföreläsningar för varandras studenter. Det är väldigt givande både för oss lärare och för studenterna.

Fakta

Sista anmälningsdag för årets kurs är 1 juni 2017. För mer information om höstens program och ansökan.

2017 års EVIP-kurs genomförs mellan 24 augusti och 6 september på Högskolan Väst.

EVIP-samarbetet var först ett Erasmusfinansierat projekt som 2015 övergick till att vara ett egenfinansierat samarbete, där varje lärosäte står för sina respektive kostnader för resor och logi och det organiserande lärosätet står för kostnader för mat och organisation.


Högskolan Västs representanter i EVIP-samarbetet är:

  • Anneli Martin, universitetslektor bild, form, design/media
  • Niklas Ericsson, universitetsadjunkt tillämpad matematik
  • Kenneth Eriksson, professor i tillämpad matematik.

Text och foto: Christina Axelsson

 

 

 

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen