Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

 

Aktuellt

Skog

Hållbarhetsveckan 2023 - Tema Skogen


Årets hållbarhetsvecka fokuserar på skogen och tar sig an skogen från ett brett spektrum av perspektiv och intressen.

Veckan startar med exkursion på Hunneberg och därefter ges digitala lunchföreläsningar måndag-fredag.

Välkommen till denna mycket angelägna vecka!

Här hittar du hela veckans program:

Högskolan Västs Hållbarhetsvecka 2023 final.pdf

 

 

Grundläggande hållbarhetsutbildning - Agenda 2030
Digital kurs för högskolans studenter, ges i samverkan med HoloHouse.

Om Centrum för hållbarhet

Utgångspunkten är ett brett hållbarhetsbegrepp som omfattar såväl ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och det ömsesidiga beroendeförhållandet mellan de tre hållbarhetsdimensionerna. Arbetet tar en tydlig utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.

Här har högskolan samlat kompetens för att främja samarbete inom högskolan och sektorn och samverkan med omgivande samhälle kring hållbarhetsfrågor. Centrumbildningen är också ett stöd for högskolans interna hållbarhetsarbete och de hållbarhetsmål som är beslutade (Policy för hållbar utveckling, Strategi för hållbar utveckling 2021-2023).

Centrumbildningens uppdrag

  • Fungera som en samarbetsarena för forskning och utbildning om och för hållbar utveckling
  • Samverka med omgivande samhälle, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att utveckla kunskap inom hållbarhetsområdet
  • Skapa och upprätthålla kontakter med relevanta nationella och internationella forskarnätverk
  • Leverera stöd till högskolans interna hållbarhetsarbete
  • Sakkunnigfunktion i förhållande till Hållbarhetsrådet 
  • Vara referens till och samarbetspartner i projekt på högskolan som kräver särskild hållbarhetskompetens
  • Bidra till att stärka kompetensen kring hållbarhetsfrågor bland lärare, forskare och studenter på högskolan
  • Bidra till att synliggöra högskolans forskning inom hållbarhetsområdet 

Samverkanspartners

Support Group Network, SGN
Fair Trade City Trollhättan
Scholars at Risk, SAR
Trollhättans stad
HoloHouse (fd. Miljöbron)
Gröna klustret, Nuntorp
Universidad Loyola, Spanien
Naturskyddsföreningen

 

Kontakt - funktionsadress samt verksamhetsledare


Styrgrupp


Senast uppdaterad