Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Läs- och skrivinlärning 15 hp

Kursen omfattar 15 hp och ges på uppdrag av Skolverket. Den är helt på distans vilket innebär att du läser via lärplattformen Canvas och möter andra deltagare och lärare via Zoom för exempelvis seminarier och andra träffar. 

Du kommer att ges möjlighet att utveckla kunskaper om tidig läs- och skrivutveckling hos barn. Vidare behandlar kursen hur du kan arbeta med olika typer av texter och därigenom motivera barnens tilltro till sin egen språkliga förmåga. Med utgångspunkt i såväl aktuell forskning som styrdokument fokuseras också vikten av uppföljning och bedömning för det fortsatta lärandet. 

Läs mer och ansök här 

Matematikinlärning 15 hp

Även denna kurs ges på uppdrag av Skolverket och omfattar 15 hp.  Eftersom den är helt distans läser du via lärplattformen Canvas och möter andra deltagare och lärare via Zoom för exempelvis seminarier och andra träffar. 

Kursen har sitt huvudsakliga fokus på förskoleklassens matematik och behandlar den grundläggande matematikinlärningen. Kursen består av flera delar såsom elevernas matematiska identitet, deras matematiska utveckling, språket och kommunikationens roll samt inkluderande undervisningspraktiker. 

Läs mer och ansök här

Målgrupp och förkunskaper

För att kunna delta i ovanstående kurser ska du:

  • ha en förskollärarexamen
  • vara anställd för undervisning i förskoleklass,
  • ha en arbetsgivare (kommun eller enskild huvudman) som har godkänt ditt deltagande

För att din ansökan ska vara komplett, måste du förutom erforderliga handlingar också styrka att din huvudman godkänt ditt deltagande, genom att bifoga huvudmannaintyget till din ansökan.

Din arbetsgivare kan också söka statsbidrag för dina studier. Läs mer om detta och annat på Skolverkets hemsida 

Möjlighet till validering 

Den som läser uppdragsutbildning som sker på uppdrag av Statens skolverk har rätt att få sin ansökan om tillgodoräknande prövad. För validering och tillgodoräknande  använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda. Efter du har blivit antagen får du information om hur du går tillväga vid tillgodoräknande och validering.

Kontakt


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen