Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Högstadieelever under laktion

Denna utbildning för skolledare ges på uppdrag av Skolverket i samverkan med UHR /Den globala skolan och syftar till att utveckla skolledares kompetens att leda lärande för hållbar utveckling.

Kursen är uppdelad i tre delar:

  • Meningsskapande kring ekologisk, ekonomisk och social hållbar utveckling
  • Nulägesanalys av den egna verksamheten
  • Implementering av förändrings - och utvecklingsarbete med fokus på lärande för hållbar utveckling, stärkt elevinflytande och samverkan samt gemensamma reflektioner och återkoppling utifrån gjorda nulägesanalyser och fortsatt utvecklingsarbete

Efter utbildningen ges deltagarna möjlighet att ingå i ett nätverk för skolledare via Högskolan Väst. Nätverket är tänkt att fungera som ett stöd i det fortsatta arbetet för hållbar utveckling

Tid och plats

Kursen kommer att vara en kombination av digitala och fysiska träffar på Högskolan Väst. Den kommer att omfatta fem träffar med start i september 2021 och den avslutande träffen kommer att förläggas i slutet av vårterminen 2022.

Behörighet

Du som söker denna kurs ska vara verksam skolledare och inneha tjänst som rektor, biträdande rektor eller tillhöra skolans ledningsnivå. I det sistnämnda fallet ska i så fall också skolans rektor delta. 

Du ska också ha genomgått rektorsutbildning eller motsvarande, vilket ska intygas vid ansökan.

 

Kontakta oss


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen