Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Syftet med försöksverksamheten är att utveckla och pröva olika modeller för forskning som bedrivs i nära samverkan mellan lärosäten och kommuner/skolhuvudmän. Samverkansmodellerna som skapas ska bli hållbara över tid och forskningen ska utgå från verksamhetens behov.

ULF ska också leda till vidareutveckling av kvalitet i såväl skolans verksamhet som i lärarutbildningarna på lärosätena samtidigt som det ger lärarstuderande möjlighet att medverka i processer där ny kunskap bildas genom forskning och professionens beprövade erfarenhet.

Begreppet praktiknära forskning har vuxit fram ur behovet av att forskningsförankra praktisk verksamhet som exempelvis sjukvård och skola. Den praktiknära forskningen kännetecknas av att den utgår från de behov som identifierats av yrkesverksamma och där forskningsresultaten avser att förbättra verksamheten eller utfallet av de aktiviteter som verksamheten ansvarar för.

Högskolan Väst praktiknära forskning genomförs som samverkansforskning och det finns idag en väl etablerad och dokumenterad modell för samverkansforskning (Nilsson och Sorbring, 2018). Högskolan Väst arbete med ULF bygger på denna modell som utvecklats under 20 års tid med olika former av samverkans- och skolutvecklingsuppdrag inom regionen. Med denna struktur som grund och ett fortsatt utvecklingsarbetet finns det goda förutsättningar till en långsiktighet och styrka i Högskolans praktiknära forskningsmodell.

Projektledare Högskolan Väst: 
Jan Gustafsson Nyckel, professor i utbildningsvetenskap

Kontakt - projektledare


Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen