Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Modersmålets dag 2023                                                       

28 februari kl 16-20.30

Tema: Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, fjärrundervisning samt frivilligsamhällets möte med nyanlända. 

Medverkande:

 • Ingrid Gran, handläggare på UHR 
 • Nermina Wikström, undervisningsråd, Skolverket
 • Patricia Diaz, doktorand KTH och föreläsare 
 • Andreja Drobnjak Walle, Modersmålsenheten Uddevalla
 • Larisa Lisik, doktorand Högskolan Väst
 • Amira Zubčević, Modersmålsenheten Oskarshamn
 • Martina Mihalic, Modersmålsenheten Helsingborg
 • Vital Kaloshyt, Modersmålsenheten Vänersborg

samt representanter från modersmålsenheten i Göteborg. Vill du ha tillgång till presentationer och filmer från dagen, kontakta Helena eller Jenny

Modersmålets dag 2022                                                       

Tema: Språk, Poesi och litteratur

Medverkande:

 • Ingrid Gran, handläggare på UHR informerade om UHR:s särskilda uppdrag kring modersmål. 
 • Kadir Meral, författare, föreläsare och komiker utgick från sin bok Pojken som följde sin skugga i sitt samtal om integration och migration.
 • Tobias Gard, barnboksbibliotekarie och författare beskrev sitt sätt att arbeta för att väcka läslust och utveckla språk. 
 • Dagmara Doz-Nyberg, och Edina Mutic, universitetsadjunkt vid Malmö universitet berättade om deras arbetssätt kring poesi under rubriken: Poesi- syre i själen. Språk, kunskap och identitetsskapande i modersmålsundervisning .                           
 • Samira Mahra, studiehandledare och modersmålslärare pratade om värdet av dialog och kommunikation i utvecklingsarbete.                         
 • Basil  Wester och Elias El-Homsi, studiehandledare talade om vikten av interkulturellt förhållningssätt och digitala verktyg samt att utgå från elevens erfarenheter och kunskaper.
 • Georgia Wilhelmsson, universitetsadjunkt vid Högskolan Väst berättade om sin personliga resa och sina erfarenheter av att komma som nyanländ.
 • Hanna Nordlander, universitetsadjunkt vid Högskolan Väst och författare föreläste om poesi och estetisk läsning under temat Oförlorbara vänner.

 

Modersmålets dag 2021                                                  

Tema: Modersmål

Medverkande:

Skolverket informerade om kursplanerna i modersmålsämnet.

Ingrid Gran, handläggare på UHR
som inspirerade genom att visa möjligheter till skolutveckling och kompetensutveckling. Hon visade på olika möjligheter till internationellt samarbete och utbyte inom modersmålsundervisningen. Dessutom berättade hon med de stora utbildningsprogrammen som Erasmus+, Nordplus, Atlas. 

Susanne Andersson, förstelärare och SVA-lärare, Orust kommun lyfte de utmaningar som vi ställs inför som studiehandledare och modersmålslärare samt lösningar och fortsatta dilemman.

Marcela Ventimiglia, lärare i spanska och modersmål i Sotenäs Kommun talade om modersmål kopplat till användning i hemmet och dilemma för modersmålslärare.

Linda Petersson och Alaa Lattouf, sva-lärare och modersmålslärare i Lysekils kommun lyfte ett samarbete kring skönlitteratur och böcker på båda språken. Ett arbetssätt som stärker elevernas kunskaper men även modersmålsundervisningens status.

Fatma Alhajji, lärare i engelska och översättare berättade om arbetet med parallella texter som stöd för integration. Projektet har genomförts av Hegas Förlag.

Mirjana Paunkovic, modersmålslärare i serbiska, lärare i serbiska som moderna språk och Studiehandledare visade upp två användbara metoder i klassrummet: STL (skriva sig till lärande) och R2L (Reading to learn) och hur man tillämpar dem i modersmålsundervisning eller i språkundervisningen.

Modersmålets dag 2020                                                         

Tema: Identitet

Medverkande:

Ingela Sandgren, student på Högskolan Väst, berättade om att hitta tillbaka till sin identitet i det förlorade språket mienkiäli. 

Hyeseung Jeong, universitetslektor på Högskolan Väst framförde och ledde koreansk sång

Bosse Thorén, universitetslektor på Högskolan Väst föreläste om uttalsutveckling i modersmål. 

Maj-Lis Lindholm, universitetsadjunkt på Högskolan Väst lärde ut finska på femton minuter och berättade om finskans längsta ord.

Kurt Wicke, universitetslektor på Högskolan Väst delade sina tankar kring språk, identitet och etnicitet.  

Maj Asplund, professor emerita och Helena Gregorc Lööv universitetsadjunkt på Högskolan Väst analyserade och resonerade utifrån bilder i barnböcker och språket i bilden utifrån Den andra mamman av Viveka Sjögren.

Modersmålets dag 2019                                                                 

Tema: Världens språk och musik

 

 

Kontakt


Jenny Antonsson

Jenny Antonsson Universitetsadjunkt
jenny.antonsson@hv.se

Helena Gregorc-Lööv

Helena Gregorc-Lööv Universitetsadjunkt
helena.gregorc-loov@hv.se
Senast uppdaterad