Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

I en seminarieserie möts professionella yrkesverksamma och forskare från högskola och universitet för att tillsammans utveckla kunskapsutbyte och skapa ny kunskap. Deltagare i en seminarieserie skall tillsammans reflektera över sitt arbete, sina handlingar och sin verksamhet med hjälp av sina erfarenheter.

Att få möjlighet att formulera forskningsfrågor, att problematisera, att empiriskt undersöka, att analysera komplexiteten i det egna arbetet, det vill säga, att tillsammans – forskare och professionella yrkesverksamma – forska med målet att skapa ny kunskap.

Målgrupp för seminarieserien

Handläggare inom äldreomsorgen och hemtjänstpersonal

Träffar

Seminarieserien äger rum vid tre tillfällen.

Bakgrund

Människan genomlever livet i ett slags spänningsfält – där existens och förgänglighet utgör varandras obestridliga motpoler – vilket då och då aktualiserar och ger upphov till existentiella funderingar, grubblerier och ångest. Det är existentiella funderingar som kan handla om varats mening, ensamhet, sjukdom, döende, död och sorg, vilka människan oupphörligt anses ha behov av att ta itu med, men som på samma gång är omöjliga för människan att undfly.

När det gäller vård och omsorg så är det inte alltid självklart att kunna skapa förutsättningar för existentiella samtal med brukare i vardagen. Avsaknaden av resurser – såväl ekonomiska villkor som kunskap, kompetens och förmåga – omöjliggör ofta arbetet med brukare i existentiella nödsituationer.

I dessa möten med brukare och ofta också deras anhöriga där det existentiella samtalet fokuseras, kommer det att ställas krav på vård- och omsorgsgivares kunskaper om äldre människor – såväl friska som skröpliga och döende; kommunikation och samtal; och existentiella aspekter.

Det handlar på sätt och vis om att kunna åstadkomma utrymme i vardagen för både äldre människor och vård- och omsorgsgivare att våga sätt ord på sina funderingar och känslor när så behövs.

Kontaktperson och seminarieledare


Magnus Broström

Magnus Broström Universitetslektor
magnus.brostrom@hv.se
Senast uppdaterad