Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Internationalisering – Vietnam-Hanoi

Bakgrund och syfte

Nätverket har tillkommit som en fortsättning av ett tidigare avslutat Linneaus-Palme avtal med lärar- och studentutbyte, där studenter har möjlighet att åka till Hanoi för att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), men också för att genomföra forskningsutbyte lärare emellan.

Deltagare

Lärare på Högskolan Väst, lärare på Hanoi National University of Education, Vietnam, through The Faculty of Social Work.

Planerade aktiviteter

Studenter kan genomföra sin VFU, webinarier genomförs med föreläsningar och erfarenhetsutbyte

Kontaktperson: Stina Persson.

Internationalisering - Indien Dharamsala

Bakgrund och syfte

Nätverket är ett mångårigt samarbete mellan Tibetian Settlement Office, Dharamsala, Indien och Högskolan Väst där syftet är att studenter från Sverige tas emot i Indien för att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men också fältprojekt. Studenterna kan delta i skola, missbruksvård, kvinnoprojekt och arbete med funktionsnedsatta barn. Erfarenhetsutbyte sker också mellan lärare.

Planerade aktiviteter

Studenter har möjlighet att genomföra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) men också inom ramen för kurser delta i fältprojekt. Representant från Högskolan Väst har en regelbunden kontakt med representant från Indien och träffar planeras med Indiska representanter för aktiviteter på Högskolan Väst.

Kontaktperson: Stina Persson

Internationalisering - Indien Södra, Tiruchirappali-organisationen Intact

Bakgrund och syfte

Nätverket är ett mångårigt samarbete med syfte att ta emot studenter från Sverige för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) men också för genomförande av fältprojekt i Indien. Studenterna har möjlighet att delta i daglig verksamhet, informationsverksamhet om funktionsnedsättning, skola, ridterapi och arbete med funktionsnedsatta barn och vuxna.

Organisationen Intact är en viktig samarbetspartner i Linneaus Palme utbytet mellan Högskolan Väst och Dept. of Social Work, Bharathidasan University, Tiruchirappali, Indien. Erfarenhetsutbyte sker också mellan lärare på Högskolan Väst och Organisationen Intact, Tiruchirappali, Indien.

Planerade aktiviteter

Studenter har möjlighet att genomföra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller fältprojekt.

Kontaktperson: Stina Persson

Internationalisering - Linneaus-Palme-utbyte

Bakgrund

Vid Högskolan Väst finns ett Linneaus-Palme avtal med lärar- och studentutbyte mellan Bharathisadan University, department of social work och Högskolan Väst, där studenter ges möjlighet att läsa kurser och lärare att arbeta som gästlärare.

Syfte

“Bharathisadan University, department of social work and University West (UW), department for social and behavioural studies general aim is to develop collaboration into a long term mutually beneficial partnership which within our students and teachers can enquire global knowledge by learning about social work as an academic discipline and professional practice in India and Sweden. “

Planerade aktiviteter

Utbyte av lärare och studenter planeras ske under 2020-2021, fysiskt eller digital via webinarier  med föreläsningar och erfarenhetsutbyte.

Kontaktperson: Stina Persson

Internationalisering - Nordplus

Bakgrund och syfte

Vid Högskolan Väst pågår ett Nordplussamarbete som haft sitt ursprung bland annat i att arbeta med att jämföra socialpedagogiska utbildningar, socialt arbete och att dela undervisningserfarenheter i de samverkande länderna. Lärarrepresentanter från universitet i Åbo- Finland, Tallinn-Estland, Fredrikstad-Norge, Trollhättan-Sverige ingår.

Syftet är att samarbeta om att utveckla och jämföra utbildning i socialt arbete, erfarenheter från fältet  framför allt i digital form och via  blended learning. Här kommer det att finnas möjligheter till lärar- och studentutbyte

Planerade aktiviteter

Regelbundna samverkansträffar sker fysiskt eller digitalt. En nätverksträff kommer att hållas på en forskningskonferens i Tallinn våren 2021. Lärarna i nätverket kommer då att genomföra en workshop med andra deltagare i konferensen kring socialpedagogik, socialt arbete och onlineundervisning.

Kontaktperson: Stina Persson

Kontakt


Stina Persson

Stina Persson Universitetsadjunkt
stina.persson@hv.se
Senast uppdaterad