Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nätverket ska även bevaka den internationella forskningen, samt vid behov knyta internationellt framstående forskare till nätverket för att möjliggöra internationella jämförelser.

Nätverket ska vara multidisciplinärt och ha som ambition att inkludera forskare från en stor andel av Sveriges universitet och högskolor, och därigenom möjliggöra nya och fruktbara konstellationer av forskare och forskningsprojekt över ämnen och lärosäten. Nätverket ska fokusera på forskning med hög grad av samhällsrelevans och kommer därför att ha stadigvarande samverkan med aktörer som är praktiskt verksamma inom välfärdssektorn.

Nätverket har som ambition att fungera som en infrastruktur för den svenska forskningen om samverkan inom det moderna välfärdssamhället. Nätverket publicerar sammanställningar av genomförd forskning, pågående forskningsprojekt samt aktuella vetenskapliga konferenser.

Aktiviteter

I forskningsnätverket sker löpande olika typer av aktiviteter. Det kan handla om nätverksmöten, arbetsseminarier för manuskript, forskningsansökningar, presentation av pågående projekt eller presentation av färdiga böcker, bokkapitel eller artiklar.

Linda Mossberg som är fil. dr. i socialt arbete vid Högskolan Väst ingår i arbetsutskottet där arbete sker med förberedelser inför nätverkets sammankomster, sammankallar dess medlemmar och arbetar långsiktigt med nätverkets verksamhet.

Är du intresserad av att veta mer vad avser samverkan och samverkansforskning och de aktiviteter som sker, kontakta Linda Mossberg.

Läs mer på webbplatsen för Samverkansforskning.

Kontakt


Linda Mossberg

Linda Mossberg Universitetslektor
linda.mossberg@hv.se
Senast uppdaterad