Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Nationellt forum för religionsdidaktisk och pedagogisk forskning (NFR)

Nationellt forum för religionsdidaktisk/pedagogisk forskning (NFR) är ett nätverk som samlar ett 80-tal forskare från både det religionsvetenskapliga och utbildningsvetenskapliga fältet från de flesta lärosäten i Sverige.

Nätverkets syfte är att inspirera, stärka och utveckla forskningen inom det religionsdidaktiska/pedagogiska fältet, bidra till nationellt och internationellt forskningssamarbete, dela kunskap och erfarenheter inom forskningsfältet genom seminarier och konferenser, stimulera publicering inom det religionsdidaktiska/pedagogiska forskningsfältet samt att utveckla och stödja forskarutbildning inom forskningsfältet.

Nätverksträffarna som sker en gång per termin med seminarier vilka utgör en arena där doktorander och andra forskare kan mötas i en akademisk i debatt och kollegial granskning. Viktiga och återkommande inslag som behandlas i seminarierna är översikter över aktuella händelser och forskning inom religionsdidaktik/pedagogik nationellt och information om den internationella utvecklingen inom religionsdidaktisk/pedagogisk forskning.

Nationell Religionsdidaktisk mötesplats

Nationell Religionsdidaktisk mötesplats är en fortbildningssatsning för verksamma lärare och lärarstudenter som arrangeras i samarbete med ämneslärarföreningen Föreningen Lärare i Religionskunskap.

Syftet med nätverket är att skapa möten där personer verksamma i skola och vid högskolor och universitet får tillfälle att mötas och utbyta tankar och erfarenheter kring religion och religionskunskapsundervisning med hänsyn till dagens utmaningar och möjligheter. Genom att bjuda in lärare till sammankomster för ömsesidiga utbyten, kan en plattform skapas för att utveckla levande relationer och kunskapsutbyten mellan skola och lärosäten, mellan undervisning och forskning. Idag är det 9 lärosäten involverade och varje träff har totalt samlat mellan 150–200 lärare.

Aktiviteter

Träffarna har de senaste åren varit digitala med föreläsningar av forskare inom det religionsvetenskapliga och religionsdidaktiska fältet och efterföljande digitala gruppdiskussioner med deltagande religionskunskapslärare från hela landet.

Kontaktperson


Karin Flensner

Karin Flensner Universitetslektor Fil dr
karin.flensner@hv.se
Senast uppdaterad