Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

•Initiera nya forskningsprojekt och samla befintlig forskning i salutogenes- sprida kunskap i salutogenes genom utbildning för studenter, personal och omgivande samhälle
•Skapa och upprätthålla kontakter med olika internationella forskarnätverk
•Bidra till utvecklingen av det lokala, regionala och nationella hälsoarbetet utifrån salutogena grunder
•Främja samverkan genom aktivt arbeta för att stärka befintliga nätverk, men även initiera och utveckla nya nätverk för hälsa och välbefinnande inom olika arenor

Senast uppdaterad
Kontakta webbredaktionen om något inte fungerar på webbplatsen