Antingen stödjer din webbläsare inte javascript, eller är javascript inaktiverat. Denna webbplats fungerar bäst om du aktiverar javascript.

Kurserna ges på uppdrag av Skolverket inom ramen för Lärarlyftet och kan endast sökas av lärare som har huvudmannens godkännande. Inför våren 2021 kommer vi återigen kunna erbjuda fyra kurser inom svenska som andraspråk. Kurserna är sökbara via antagning.se  mellan 15 september och 15 oktober. 

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK: GRUNDSKOLANS ÅK 1-3 (1-30) 

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

Läs mer och ansök här

Svenska som andraspråk: Grundskolans åk 4-6 (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp.

Läs mer och ansök här

Svenska som andraspråk: Grundskolans åk 7-9 (1-45)
Ingår i Lärarlyftet 45 hp.

Läs mer och ansök här

Svenska som andraspråk: FÖR LÄRARE I SVENSKA för invandrare (SFI) (1-30)

Ingår i Lärarlyftet 30 hp. 

Läs mer och ansök här

Möjlighet till validering för tillgodoräknande i Lärarlyftet

Efter att du har antagits till en kurs har du möjlighet till validering för tillgodoräknande. Din väg till behörighet kan på det sättet bli kortare. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i den kurs du är antagen till. För validering och tillgodoräknande använder Högskolan Väst ett digitalt ansöknings- och administrationssystem, Valda. Du loggar in med ditt konto på antagning.se, EduId eller ditt lärosäte.
Till Valda

Använd statsbidraget för att stödja lärarens studier
Du som huvudman är ansvarig för utbildningsresultaten i skolan och för att eleverna undervisas av behöriga och kompetenta lärare. Därför är det viktigt att  du som huvudman stimulerar och underlättar för dina lärare att delta i Lärarlyftet. Det finns statsbidrag att söka för att kunna göra det.

Blankett för huvudmannens godkännande hittar du här

Läs gärna mer om vad Skolverket skriver om Lärarlyftet här

Kontakt och mer information


Senast uppdaterad av Andréa Börjesson